Przykład pośredniej dyskryminacji

Artykuł 49 TWE obejmuje również wszelkie dyskryminacyjne przesłanki kwalifikacji oferentów: wymaganie od zagranicznych (ale nie od krajowych) kontrahentów, by uzyskali wpis w specjalnym rejestrze, dostarczyli określone gwarancje lub przedstawili odpowiednie pozwolenie.

Na gruncie art. 49 TWE, podobnie jak w przypadku art. 28 TWE, zakazane są również wszelkie środki dyskryminujące w sposób pośredni. Ilustrację może tutaj stanowić orzeczenie w sprawie Re Data Processing, która dotyczyła włoskiego ustawodawstwa ograniczającego dostęp do udziału w przetargach na dostarczanie komputerowych systemów przetwarzania i przechowywania danych do firm, które w całości lub w przeważającej mierze były własnością Włoch. Teoretycznie przedsiębiorstwa zarejestrowane w innych państwach członkowskich też mogły być własnością Włoch, jednak w owym czasie były to jedynie włoskie firmy. Środek ten naruszał art. 49, jak i 43 TWE, ponieważ dotyczył zarówno firm zagranicznych, które chciałyby prowadzić działalność, której przedmiotem byłoby dostarczanie i obsługa takich systemów, jak i oferentów, którzy chcieliby świadczyć takie usługi z jakiegokolwiek państwa członkowskiego.

Innym przykładem pośredniej dyskryminacji może być sprawa S.A. Transporoute v. Minister Robót Publicznych, gdzie podstawą sporu było odrzucenie przez Ministra Robót Publicznych oferty złożonej przez S.A. Transporoute. Właściwie jedyną podstawą odrzucenia był fakt nieposiadania przez to przedsiębiorstwo specjalnego zezwolenia na prowadzenie działalności. Zezwolenie takie wydawane było przez władze Luksemburga, a jego przedstawienie było wymagane od wszystkich oferentów jako potwierdzenie ich wiarygodności i profesjonalności. Trybunał orzekł, że żądanie takiego dokumentu stanowiło naruszenie art. 49 TWE, mimo bowiem, że odnosiło się ono do wszystkich uczestników przetargu, w praktyce dyskrymiinowało przedsiębiorców z innych państw członkowskich, ponieważ każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Luksemburgu i tak był obowiązany do posiadania takiego zezwolenia. Natomiast zagraniczni oferenci byli obowiązani do wszczęcia całej procedury w celu uzyskania przedmiotowego zezwolenia jedynie dla celów uczestnictwa w jednym przetargu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Memory RAM 1x 16GB ASRock Server Board EP2C622D16FM DDR4 2666MHZ ECC REGISTERED DIMM
Designed WP.
Rodzaje prowizji

Stawki referencyjne mogą być IM, 3M lub 6M. Dobór odpowiedniej stawki referencyjnej jest zależny zazwyczaj od kresu płatności odsetek. Oprocentowanie ma zazwyczaj zmienny charakter, choć...

Zamknij