Regres do sponsorów projektu

Jak zaznaczono wcześniej, jednym ze znaczeń, w jakim występuje słowo sponsor, jest możliwość dochodzenia od sponsorów projektu roszczeń związanych z projektem przez innych uczestników projektu. Jak podaje „Słownik wyrazów obcych”: regres pochodzi od łacińskiego słowa regressus, co oznacza powrót, ruch wsteczny. W znaczeniu spotykanym w finansach słowo „regres” oznacza prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych za inną osobę. W „project finance”

– „regres” oznacza przyjęcie na siebie odpowiedzialności, czyli ryzyka związanego z powodzeniem projektu. To ryzyko zostaje w następstwie regresu zminimalizowane. Minimalizowanie to może polegać na finansowym i organizacyjnym wspieraniu projektu w różnych okolicznościach. Najbardziej powołani do takiego wspierania projektu sąjego sponsorzy. Trzeba jednak pamiętać, że w praktyce gospodarczej, pełne dochodzenie sum wyłożonych na realizację projektu od jego sponsorów jest rzadko spotykane w kontekście finansowania na zasadach „project finance”. Regres dotyczy z reguły części zainwestowanych środków. Ma miejsce w ściśle określonych sytuacjach. Regres dotyczy zobowiązań, jakie wynikają z umów lub deklaracji towarzyszących projektowi. Regres może objąć nie tylko sponsorów, ale także inne strony zaangażowane w realizację projektu, np. dostawców maszyn i urządzeń oraz wykonawców prac budowlanych. Element regresu może wystąpić także w polisach ubezpieczeniowych. Dla stron projektu przyjęcie form regresu może być stroną dodatkowych przychodów – opłaty wnoszone przez spółkę celową za udzielone poręczenie.

Regres jest zatem przypisaniem danej stronie projektu odpowiedzialności za jego powodzenie. Regres dotyczy przy tym zarówno zobowiązań, jakie wynikają z umów i deklaracji przedłożonych przez sponsorów projektu w umowach towarzyszących projektowi, jak i ogólnych zobowiązań za powodzenie projektu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

branding firmowy
Designed WP.
Analiza progu rentowności i analiza wrażliwości

Poza wymienionymi wyżej prostymi metodami oceny projektów inwestycyjnych do grupy prostych metod możemy również zaliczyć analizę progu rentowności wraz z analizą wrażliwości. Metoda ta pozwala...

Zamknij