Reguły „agregacji”

W przypadku zamówień na dostawy czy roboty budowlane nie ma podobnych zastrzeżeń. W zasadzie określanie szacunkowej wartości zamówienia w celu podjęcia decyzji, czy przekracza ona wartości progowe odnosi się do jednego konkretnego zamówienia. Jednak w pewnych sytuacjach, opisanych szczegółowo w dyrektywach, zamawiający musi ocenić szacunkową wartość poprzez dodanie do siebie wartości pewnej liczby zamówień lub zamówień udzielanych w pewnym czasie – • i dopiero ta łączna wartość będzie brana pod uwagę przy decydowaniu, czy dane zamówienie będzie objęte stosowną dyrektywą. Te reguły „agregacji” mają na celu uniemożliwienie zamawiającym skorzystania z łatwego sposobu ominięcia przepisów wspólnotowych poprzez podział zamówienia na mniejsze jednostki o wartości poniżej progów. Co prawda wszystkie dyrektywy zawierają, jak już wcześniej wspomniano, zakaz dzielenia zamówienia w celu obejścia unormowań wspólnotowych, jednak w praktyce często trudno byłoby udowodnić danemu podmiotowi zamawiającemu, że jego działanie polegające na udzielaniu kilku zamówień zamiast jednego nie jest uzasadnione czynnikami obiektywnymi, a jedynie chęcią obejścia przepisów.

W przypadku zamówień powtarzających się lub podlegających odnowieniu w oznaczonym czasie, szacunkowa wartość zamówienia może być określana na podstawie rzeczywistej łącznej wartości odpowiednich zamówień na podobne rodzaje usług udzielonych w poprzednim roku budżetowym lub w ciągu poprzednich 12 miesięcy, dostosowanej, jeśli jest to możliwe, do przewidywanych zmian ilościowych lub wartościowych w ciągu 12 miesięcy następujących po wykonaniu pierwszej usługi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kryteria oceny projektu deweloperskiego

Kompleksowo i restrykcyjnie ujęte kryteria tej wyceny stanowią gwarancję pewnego i realnego zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z udzielonego kredytu. Ustawowo ograniczone limity wysokości kredytu w...

Zamknij