Rękojmia wiary ksiąg wieczystych

Do innych źródeł informacji należą: dokumentacja techniczna i projektowa, wykazy prowadzone przez urzędy skarbowe, bazy danych o cenach nieruchomości prowadzone np. przez biura pośrednictwa, tow. ubezpieczeniowe, katalogi nakładów scalonych w budownictwie (KSN- .

Nabycie nieruchomości powoduje działanie ait. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece tj. działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystej o ile treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, oo ile osoba nabywająca nieruchomość nie działała w złej wierze, albo mogła się o tym z łatwością dowiedzieć.

Należy przypomnieć, że rękojmia wiary ksiąg wieczystych, zgodnie z art. 7 ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie działa przeciwko:

– prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy (hipoteka przymusowa)

– prawu dożywocia

– służebności ustanowionych na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej

– służebności drogi koniecznej albo ustanowionych w związku z przekroczeniu granic budynku lub innego urządzenia.

Z tego punktu widzenia, due-diligence nieruchomości, powinno się w szczególności zwracać uwagę na formalne zakończenie procesu budowlanego, kwestie obciążeń w księdze wieczystej. Due-diligence podlegają też kwestie związane z wynajmem (umowy najmu, zabezpieczenie płatności czynszu).

Inny rodzaj dokumentacji towarzyszy natomiast uczestnikom wszystkich, w tym początkowych faz realizacji projektu. Ta prawidłowość dotyczy szczególnie projektów realizowanych od początku tzw. greenfield investment, czyli budowy od samego początku danej nieruchomości.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Inne podmioty uczestniczące w finansowaniu projektów

Podejście różnych stron realizacji projektu inwestycyjnego do dokumentacji jest różne. Podmiot realizujący projekt - spółka celowa - występuje jako twórca lub współtwórca dokumentacji, lub też...

Zamknij