Relacja pomiędzy zadaniami krajowych i ponadnarodowych systemów zamówień publicznych

Przy omawianiu problematyki ekonomicznego, politycznego i społecznego aspektu zamówień publicznych istotne jest przedstawienie zadań i celów krajowych systemów zamówień publicznych, jak również wzajemnych relacji pomiędzy tymi zadaniami i środkami służącymi do ich realizacji, a celami ponadnarodowych systemów zamówień publicznych.

Jak już wyżej wspomniano, zamówienia publiczne związane są z tą częścią rządowej czy samorządowej działalności, która odnosi się do nabywania dóbr i usług niezbędnych do prawidłowego wykonywania funkcji publicznych. Państwo jest szczególnym podmiotem prawa, będąc polityczną, a więc opartą na władzy formą organizacji narodu, spełnia przede wszystkim funkcje publiczne. Celem państwa jako podmiotu prawa publicznego jest urzeczywistnianie tych wszystkich wartości i warunków, dzięki którym jednostki mogą pełniej i łatwiej realizować swój wszechstronny rozwój. Poszczególne państwa organizując krajowy system zamówień publicznych w pewien określony sposób dążą do realizacji wybranych celów. Jednym z nich zazwyczaj okazuje się być potrzeba efektywnego gospodarowania środkami publicznymi poprzez nabywanie dóbr i usług na możliwie najkorzystniejszych warunkach. Organ zamawiający chce być pewny, że system obowiązujących procedur przetargowych zapewnia mu możliwość takiego wyboru oferty i zawarcia umowy, która zezwoli mu na zakup towaru o wartości równej wysokości wydatkowanej sumy. By zrealizować powyższy cel organ zamawiający musi przede wszystkim upewnić się, że dane dobro czy usługa są mu niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Nabycie nawet na najkorzystniejszych warunkach dobra, które nie jest użyteczne, stoi w sprzeczności z zasadą efektywnego wydatkowania środków publicznych. Należy zaznaczyć, że oferta, w której przedstawione warunki transakcji są najkorzystniejsze, to nie tylko oferta z najniższą ceną.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kiedy mamy do czynienia ze słabą wolą?

Tworzy się w ten sposób rejestr dłużników niewypłacalnych. Na zakończenie tego rozdziału jeszcze jedna refleksja. Każdy czytelnik może w tym miejscu zadać pytanie: dlaczego pomimo...

Zamknij