Rozbudowana metoda scoringowa

Dodatnio ocenione wskaźniki (- i (- oznaczają stabilność finansową podmiotu dodatnio ocenione wskaźniki (- i (- wskazują na możliwy sukces rynkowy jeśli wszystkie wskaźniki są korzystne – podmiot jest bardzo dobry (wiarygodn- przy dodatnich (- i (- – negatywne wskaźniki rynkowe mogą z czasem pogorszyć stabilność finansową gdy dodatnie są (- i (3), podmiot ma szansę umocnienia stabilności finansowej.

S. Długosz i G. Laszuk podkreślają znaczenie dokładnego rozpoznania potencjalnego kontrahenta przed nawiązaniem z nim współpracy.’* Rozwijając ich propozycje, można zaprezentować następujące kryteria oceny kontrahenta – partnera w realizacji projektu inwestycyjnego:

– data, miejsce, forma prawna danej firmy

– główne produkty oraz metody zaopatrzenia produkcyjnego

– ocena dotychczasowej działalności (np. rodzaj prowadzonej działalności, opis używanej technologii, programy rozwojowe, organizacja i sieć sprzedaży, serwis)

– stan majątkowy/techniczny (budynki, maszyny i urządzenia oraz wycena majątku)

– współpraca z kontrahentami i zachowanie w innych projektach

– opinia bankowa

analiza sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata, w tym analiza wskaźnikowa dotycząca rentowności, płynności, zadłużenia i obsługi zadłużenia

– ocena kadry kierowniczej pod względem kwalifikacji, doświadczenia.

Przykład rozbudowanej metody scoringowej stosowanej przez banki zawarty

jest w załączniku do niniejszego opracowania. Badanie stron zaangażowanych w realizacje projektu deweloperskiego dotyczy zwłaszcza wykonawców, najemców i zarządców. Oczywiście trzeba tu uważać na manipulacje sprawozdaniami finansowymi ze strony podmiotów gospodarczych (tzw. „twórcza księgowość”). Badanie wiarygodności partnerów – stron zaangażowanych w realizację projektu wymaga zazwyczaj pozyskania wszechstronnej informacji ekonomicznej. Cennymi źródłami informacji są tu wywiadownie handlowe oraz Krajowy Rejestr Sądowy, zwłaszcza dział czwarty rejestru przedsiębiorstw. W tym dziale zawarte są informacje o zaległościach podatkowych, celnych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Badanie wiarygodności partnerów gospodarczych

Finny, które nie wzięły udział w przetargu, są wykluczone z grona firm, z którymi można zawrzeć stosowne umowy. W ramach trybu przetargowego dokonywana jest ocena...

Zamknij