Rozważania na temat „project finance”

Wskutek zasygnalizowanych wyżej problemów, finansowanie na zasadach „project finance” znalazło dotąd zastosowanie w niewielu branżach polskiej gospodarki. Na czoło wysuwa się tutaj finansowanie nieruchomości. Tutaj bowiem finansowanie na zasadach „project finance”, choć nie bez kłopotów, znalazło najszersze zastosowanie w realiach polskich. Z zastosowaniem „project finance” możemy się także spotkać w przemyśle stoczniowym przy budowie statków oraz w energetyce.

Warto więc dokonać syntezy dotychczasowych doświadczeń i porównać je z praktyką w państwach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, tak aby stworzyć odpowiednią podstawę teoretyczną dla kolejnych transakcji, a instytucjom finansowym dać odpowiednie narzędzie do prowadzenia analiz. Nieruchomości zostały w niniejszej pracy potraktowane jako znakomite tło do pogłębionych rozważań na temat „project finance”. W finansowaniu nieruchomości jak w soczewce skupiają się bowiem różne problemy związane z zastosowaniem „project finance”. Można bowiem wyróżnić różne typy projektów realizowanych w obszarze nieruchomości, a specyfika każdego z nich wymaga zastosowania różnych, często niekonwencjonalnych rozwiązań. Taka różnorodność projektów stwarza znakomitą okazję do zastosowania konstrukcji prawno-finansowych typowych dla finansowania na omawianych zasadach „project finance”.

Niniejsza pozycja składa się z wzajemnie powiązanych ze sobą rozdziałów, których treść zaspokaja potrzeby różnych grup potencjalnych odbiorców. Rozdział I. zawiera wyjaśnienie pojęcia inwestycji, projektu i jego faz. Na tym tle została pokazana specyfika inwestowania w nieruchomości i zdefiniowano projekty deweloperskie, jako przykład projektów inwestycyjnych dotyczących nieruchomości.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

transkrypcje
Designed WP.
Analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego na zasadach project finance

Analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego na zasadach project finance nie ogranicza się zatem jedynie do analiz finansowych i do liczenia wskaźników efektywności. Ma ona o wiele...

Zamknij