Specyfikacja poszczególnych elementów opłaty eksploatacyjnej

Warto wyjaśnić jeszcze kwestie opłaty eksploatacyjnej. Jest ona płacona co miesiąc w formie zaliczki, a raz do roku rozliczana do rzeczywistych kosztów. Specyfikacja poszczególnych elementów opłaty eksploatacyjnej zawarta jest w załączniku do umowy najmu. Tymi elementami są zazwyczaj:

– wynagrodzenie zarządcy

– opłata za media, które nie są opłacane według wskazań licznika

– podaatek od nieruchomości

– koszty ochrony budynku

– koszty sprzątania powierzchni wspólnych

– koszty konserwacji obiektu

– koszty naprawy lub wymiany

– koszty remontów z wyjątkiem kosztów remontów kapitalnych.1′”

Formuła najmu brutto polega na płaceniu wynajmującemu przez najemców ustalonej kwoty czynszu. Koszty eksploatacyjne (była o nich mowa w rozdziale poświęconym prognozom finansowy- leżą po stronie wynajmującego. Nie jest to dla niego formuła najkorzystniejsza, gdyż w miarę upływu czasu pogarsza się stan techniczny danej nieruchomości. Koszty eksploatacyjne, zwłaszcza koszty remontów i konserwacji, mogą więc wzrastać. Jest to szczególnie groźne, gdy umowa najmu nie przewiduje mechanizmu wzrostu czynszów. Potencjalni najemcy mogą być pozyskani poprzez służby marketingowe zatrudnione w spółce celowej lub przez specjalnie zaangażowane firmy pośredniczące.

W formule najmu netto, najemca płaci stawki czynszu oraz dodatkowo, pokrywa koszty (opłat- eksploatacyjne i podatki związane z nieruchomościami. Niewątpliwie jest to wariant korzystny dla wynajmującego, gdyż redukuje ponoszenie przez niego kosztów o zmiennym charakterze.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wybór formy najmu

Na pewno zawarcie umowy najmu jest też rozwiązaniem< najlepszym z punktu widzenia instytucji dostarczających zewnętrznych źródeł finansowania. Pozostaje pytanie o wybór formy umowy najmu, które...

Zamknij