Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przyjrzyjmy się spółce z o.o., będącej przykładem spółki kapitałowej. W myśl art. 163 do powstania spółki z o.o. konieczne jest:

– zawarcie umowy spółki

– wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej także wniesienie nadwyżki

– powołanie zarządu

-ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki

– wpisanie spółki do rejestru.

Umowa spółki w myśl art. 157 k.s.h powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Zgodnie z artykułem 161 k.s.h z chwwilą zawarcia stosownej umowy spółki powstaje tzw. spółka z o.o w organizacji. Z chwilą dokonania wpisania do rejestru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zyskuje osobowość prawną.

MNowe rodzaje spółek. Juk założyć spółkę. Wydawnictwo Infor, Warszawa 200

Spółkę z o.o. może utworzyć jedna lub więcej osób. Nie może to być jednak inna, jednoosobowa spółka z o.o. Wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. nie może być niższa niż 50 000 zł, a wartość nominalna udziału 500 zł.

Cechą charakterystyczną spółki z o.o. jest prawo kontroli, które w stosunku do spółki przysługuje każdemu wspólnikowi. Oznacza to, że wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki i żądać wyjaśnień od spółki. Ważną sprawą jest też istniejąca w spółce z o.o. możliwość wyłączenia wspólnika. Udziały takiego wspólnika muszą być przejęte przez wspólników lub osoby trzecie. Za takim rozwiązaniem muszą się opowiedzieć wspólnicy reprezentujący więcej niż połowę kapitału zakładowego.

Na koniec kilka słów o spółce akcyjnej. Spółkę akcyjną może zawiązać jedna lub więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana przez jednoosobową spółkę z o.o. Do powstania spółki akcyjnej wymagane jest:

– zawiązanie spółki i podpisanie statutu przez właścicieli.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

kosze prezentowe
Designed WP.
Przedmiot wkładu do spółki kapitałowej

Spółka w organizacji ma zdolność układową i upadłościową. Reprezentowana jest przez zarząd albo pełnomocnika powołanego przez udziałowców/akcjonariuszy. Zgodnie z art. 13 k.s.h wspólnik albo akcjonariusz...

Zamknij