Spółki są deweloperami?

W projektach deweloperskich spółkami celowymi są spółki deweloperskie, przejmujące na siebie całokształt zadań związanych z realizowaniem projektu de-weloperskiego. Spółki te są zatem deweloperami i do ich należy w szczególności:

– wybór odpowiedniej lokalizacji, tj. terenu atrakcyjnego dla przyszłych użyt-kowników

– pozyskanie terenu pod budowę

– przygotowanie odpowiedniej dokumentacji służącej pozyskaniu partnerów do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego (inwestorzy kapitałowi, dostarczyciele zewnętrznych środków finansowania, tj. kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe)

– koordynacja opracowania stosownych projektów architektonicznzych i budo-wlanych

– uzyskanie oświadczeń, uzgodnień i opinii z właściwymi instytucjami oraz odpowiednich pozwoleń

– pozyskanie zewnętrznych środków finansowych do sfinansowania realizacji projektu

– nadzór nad pracami wykonawczymi (roboty przzygotowawcze, budowlano- -montażowe, instalacyjne, wykończeniowe, zagospodarowanie terenu)

– rozliczenie inwestycji

– sprzedaż lub wynajem obiektu, lub też sprzedaż całej spółki deweloperskiej nowemu inwestorowi.-’1’

„Project finance” może mieć więc zastosowanie w finansowaniu infrastruktury (oprócz budynków i budowli – tunele, mosty linie kolejowe), budowy gotowych obiektów przemysłowych (np. elektrownie), eksploatacji surowców mineralnych (kopalnie, rurociągi), a także w transakcjach czysto finansowych, tj. finansowanie transakcji fuzji i przejęć lub wspomaganych wykupów przedsiębiorstw typu LBO i MBO. Takie transakcje finansowe mogą być także realizowane przez spółkę specjalnego przeznaczenia, często rejestrowaną w wolnych obszarach podatkowych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Finansowanie na zasadach „project finance”

Z finansowaniem na zasadach „project finance” związane jest pojęcie struktury prawno-finansowej służącej do sfinansowania projektu. Dlatego też, „project finance” bywa nazyw'ane finansowaniem strukturalnym. Co składa...

Zamknij