Spotkania informacyjne

Dla klientów, którzy muszą określić swoją nową drogę zawodową, niezwykle pożyteczne są spotkania informacyjne. Eksperci przedstawiają na nich charakterystyki różnych zawodów, tłumaczą zasady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, franchisingu, korzystania ze środków pomocowych, prezentują sytuację na rynku pracy i szanse na zatrudnienie w poszczególnych branżach i przedsiębiorstwach. Wygłaszają również prelekcje na temat zdobywania dodatkowych umiejętności, które mogą ułatwić klientom przekwalifikowanie się. Świetnie sprawdzają się tzw. success stories, czyli opowieści byłych pracowników firmy o zakończonych sukcesem kampaniach poszukiwania pracy Podnoszą one znacznie motywację słuchaczy.

Do spotkań informacyjnych zaliczają się również spotkania z przed-stawicielami urzędu pracy czy Federalnego Zakładu Ubezpieczeń dla Pracowników Umysłowych, ponieważ ułatwiają one pracownikom szybki dostęp do potrzebnych im informacji. Dzięki takim spotkaniom pracownicy nie muszą wybierać się specjalnie do tych instytucji. Można także rozważyć inną formę współpracy z nimi, polegającą na wyznaczeniu godzin indywidualnych konsultacji, tak aby klienci mogli uzyskać porady dostosowane do ich potrzeb i nie tracili czasu na czekanie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
W zależności od rozmiarów projektu

W zależności od rozmiarów projektu potrzebne są przynajmniej dwa pomieszczenia - dla pracowników ośrodka oraz dla konsultantów udzielających porad indywidualnych lub grupowych. Pokój pracowników musi...

Zamknij