Sprawa Dundalk

Dlatego też można byłoby zaproponować przyjęcie podobnej koncepcji w odniesieniu do art. 28 TWE. Z uwagi na brak precyzyjnych wypowiedzi Trybunału w tej mierze, kwestia ta tymczasem pozostaje nadal otwarta do dyskusji.

Artykuł 28 TWE stosuje się do ograniczeń w obrocie towarami dostarczanymi w ramach jakiegokolwiek procesu udzielania zamówienia publicznego. Dotyczy to głównie kontraktów, których przedmiotem jest nabywanie określonych produktów, ale może się również odnosić do ograniczeń stosowanych przez zamawiającego przy dostawie towarów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia na roboty budowlane lub do świadczenia usług. Reguła ta została ustanowiona przez Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu Dundalk – sprawie, która wynikła ze sporu na tle przetargu na budowę wodociągu zorganizowanego przez władze samorządowe Irlandii. Specyfikacja techniczna dotycząca rodzaju rur, które miały być użyte przy konstruowaniu sieci wodociągowej, dyskryminowała przedsiębiorców z innych państw członkowskich, albo-wiem zamawiający zażyczył sobie, by zastosowano określony typ rur posiadający certyfikat zgodności ze standardami irlandzkimi wydawanymi zgodnie z procedurami ustanowionymi przez irlandzki Instytut do spraw Badań Naukowych i Standaryzacji. W owym czasie rury odpowiadające wymogom specyfikacji technicznej opracowanej przez zamawiającego produkowało jedno tylko przedsiębiorstwo w Irlandii. Oferenci zostali pozbawieni prawa zaoferowania innych rur, chociażby o takim samym standardzie, ponieważ za-mawiający nie umieścił w specyfikacji żadnego takiego zastrzeżenia. Trybunał orzekł, że takie postępowanie stanowiło naruszenie nie tylko przepisów dyrektywy, ale również przepisu art. 28 TWE.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Stosowanie art. 28 TWE

Chociaż można by jednak założyć, że skoro art. 28 TWE stosuje się do danych podmiotów z uwagi na pełnione przez nie funkcje o charakterze publicznym,...

Zamknij