Sprzedaż podlega zwolnieniu w pewnych okolicznościach

M S.Brzeszczyńska, Aport a ulga inwestycyjna, „Nieruchomości” z marca 200 VAT należnego o podatek naliczony, to sprzedaż podlega zwolnieniu w pewnych okolicznościach (towary używane). Budynki, budowle i ich części uważa się za używane, jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Zwolnienie to dotyczy również używanych budynków będących przzedmiotem najmu, dierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, tzn. takich sytuacji, w których wymienione przedmioty nie były używane bezpośrednio przez podatnika.

Zwolnienia, o których mowa powyżej, nie stosuje się do sprzedaży używanych budynków, budowli lub ich części, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przy podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

– miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków,

– użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Zapłacony przy nabyciu przez spółkę celową VAT podlega odliczeniu od jej podatku należnego. W przypadku wystąpienia nadwyżki VAT naliczonego nad należytym w tej sytuacji spółce celowej będzie przysługiwał zwrot bezpośredni z urzędu skarbowego. Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu zostały opisane w punkcie 5 niniejszego opracowania.

W przypadku sprzedaży lokalu orza budynków, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia ich wydania.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wniesienie do spółki prawa użytkowania środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną

Zgodnie z art. 252 kodeksu cywilnego użytkowanie uprawnia do używania rzeczy, a więc daje użytkownikowi prawa faktycznego władania rzeczą w zakresie, jaki odpowiada treści użytkowania,...

Zamknij