Strategia 2 – wysyłanie do firm ofert podjęcia pracy33

Wysyłanie ofert podjęcia pracy jest poza wykorzystaniem sieci kontaktów najskuteczniejszą metodą poszukiwania pracy. Podczas szkolenia najpierw rozmawiamy o doświadczeniach uczestników w tym zakresie. Często odnoszą się oni sceptycznie do tego sposobu, ale zwykle okazuje się, że źle przeprowadzili wstępne rozpoznanie firm, w których chcieli się zatrudnić, wysłali ofertę zbyt ogólną i niedostosowaną do wymogów danego stanowiska albo skierowali ją do niewłaściwej osoby w przedsiębiorstwie, a przede wszystkim zaniedbali telefonicznego monitorowania losów oferty. Następnie analizuję wraz z uczestnikami poszczególne elementy omawianej metody, by dokładnie zrozumieli, na czym ona polega. Jeżeli zostanie jeszcze trochę czasu, można polecić uczestnikom, żeby samodzielnie bądź w grupach opracowali plan kampanii wysyłania ofert podjęcia pracy do przedsiębiorstw.

Uczestników szkolenia często niecierpliwią długie przygotowania, do których zachęcam przed właściwym rozpoczęciem poszukiwań zatrudnienia. Dotyczy to zarówno niniejszego etapu działań, jak i innych elementów kampanii szukania pracy. Trzeba bezustannie uświadamiać uczestnikom, że szukanie zatrudnienia wymaga tyle czasu, ile zabiera praca na pełny etat. Muszę również stale przypominać, że rozmaite czynności związane z poszukiwaniem zatrudnienia określają ramy dnia codziennego uczestników, kiedy już nie mają pracy lub znajdują się w okresie wypowiedzenia. Jeżeli każdego poranka będą przystępować do realizacji z góry zaplanowanych zadań i pracować nad nimi tak, jak gdyby wykonywali codzienne obowiązki służbowe, może to wywrzeć korzystny wpływ na ich psychikę.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Warunki zorganizowania ośrodka outplacementu

Najważniejszym warunkiem zorganizowania wewnętrznego ośrodka out-placementu jest konstruktywna współpraca między kierownictwem przed-siębiorstwa, działem personalnym, radą pracowniczą i firmą doradczą. Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu wszystkie...

Zamknij