Struktura „project finance”

Rozwińmy niektóre z kryteriów analizy. Takie, strukturalne podejście do oceny projektów deweloperskich wynika ze specyfiki „project finance” W projektach deweloperskich zgodnie z ich specyfiką akceent położony powinien być na sam przedmiot kredytowania – kredytowaną nieruchomość oraz na strukturę prawno- finansową transakcji. Atutem realizacji projektów inwestycyjnych w strukturze „project finance” jest również sama instytucja spółki celowej. W projektach deweloperskich nieruchomość jako przedmiot kredytowania powinna stanowić sama w sobie gwarancję prawidłowej obsługi zadłużenia kredytowego, powodując, że inne ryzyko ograniczane jest do minimum. W szczególności bank za relatywnie pewne zabezpieczenie uznaje dochody, jakie przynosi nieruchomość w ramach umów najmu tej nieruchomości. Zarysowane podejście jest bardziej typowe dla banków hipotecznych niż dla uniwersalnych.

Nie ulega wątpliwości, że sponsorzy projektu z przyczyn oszczędnościowych wyposażają spółki celowe w minimalny kapitał. Jest oczywiste, że wykorzystanie tego kapitału może nastąpić, i bardzo często tak się dzieje, w pierwszych chwilach istnienia spółki – opłaty notarialne, sądowe, bankowe itp. Ryzyko ujemnych funduszy własnych spółki celowej jest w polskich warunkach zatem bardzo realne.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za przeniesieniem ciężaru ryzyka z sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika na nieruchomość – przedmiot kredytowania -jest fakt, że bank w trakcie procedury udzielania kredytu może dokonać wyceny wartości nieruchomości. Przykładem takiej wyceny jest wspomniane już ustalenie wartości bankowo-hipotecznej przez bank hipoteczny.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Metoda oceny

Informację, czy bank jest zainteresowany daną kategorią projektu, deweloper powinien pozyskać od banku szybko, gdyż to wpływa na jego strategię pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Podczas...

Zamknij