Tematyka i czas trwania outplacementu grupowego

Tematykę programu outplacementu grupowego ustala się w porozumieniu z przedsiębiorstwem, biorąc pod uwagę doświadczenia i kwalifikacje uczestników. Przykładowo, programy dla robotników przemysłowych muszą być ukierunkowane przede wszystkim na wiedzę praktyczną i re-alizowane w małych grupach. Równie ważne jest zapewnienie kursantom po zakończeniu szkolenia stałej opieki doradców, by mieli poczucie, że ktoś nadal „prowadzi ich za rękę” i że mają się do kogo zwrócić z problemami pojawiającymi się podczas poszukiwania pracy.

Przeważnie przedsiębiorstwa decydują się na trzydniowe szkolenie (trzeci dzień jest poświęcony na ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz sprawdzenie przygotowanych w trakcie szkolenia dokumentów aplikacyjnych). Dla pewnej firmy zatrudniającej wielu robotników opracowaliśmy w naszej firmie szkolenie podzielone na czterogodzinne bloki tematyczne. Taka formuła bardzo odpowiadała uczestnikom, ponieważ wielu z nich miało bardzo niewielkie doświadczenie w uczeniu się na kursach. W ten sposób zorganizowane zajęcia przyniosły również pozytywne efekty uboczne. Słuchacze uczęszczali na różne bloki tematyczne, w związku z czym poznawali poszczególne tematy w różnej kolejności. Bardzo prędko zaczęli więc szkolić się nawzajem i dzielić wiadomościami, a także doświadczeniami z realizacji naszych zaleceń podczas poszukiwania zatrudnienia. Spowodowało to wzrost motywacji klientów i wzmocniło naszą wiarygodność jako konsultantów, ponieważ jedni uczestnicy dowiadywali się od drugich, że nasze rady sprawdzają się w praktyce.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kim jestem – wskaźnik typu osobowości Myers-Briggs14

Po opracowaniu osiągnięć zawodowych należy lepiej poznać osobowości uczestników szkolenia, by na tej podstawie ustalić ich upodobania, antypatie, sposób rozwiązywania problemów lub postępowania z ludźmi....

Zamknij