Terminy składania ofert

Prawidłowe wyznaczenie terminu do składania ofert ma na celu umożliwienie wszystkim przedsiębiorcom ich przygotowanie, dlatego też przy jego określaniu zamawiający powinien brać pod uwagę takie elementy, jak: obszerność dokumentacji przetargowej, złożoność zamówienia czy też konieczność dokonania oględzin miejsca przyszłej realizacji kontraktu. Data składania ofert i czas na ich przygotowanie powinien być ten sam dla wszystkich oferentów. Naruszeniem zasady równego traktowania byłoby zróżnicowanie terminów – oznaczałoby to bowiem, że niektóre podmioty znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji i mają więcej czasu na przemyślenie swoich propozycji.

Okres na przygotowanie propozycji ofert ma duże znaczenie zwłaszcza przy systemach ponadnarodowych, które mają na celu zrównanie szans wszystkich wykonawców i dostawców niezależnie od ich narodowości. Dyrektywy zawierają szczególne unormowania dotyczące minimalnych terminów na przygotowanie ofert umożliwiających przedsiębiorcom z innych krajów członkowskich przygotowanie dokumentacji. Jeżeli chodzi o zamówienia w sektorze publicznym, to w przypadku procedur otwartych termin składania ofert nie może być krótszy niż 52 dni, chyba że zachodzą określone przesłanki wtedy też termin ten może być skrócony do 36 dni, a w przypadku publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego nawet do 22 dni. W przypadku zastosowania procedur ograniczonych termin ten wynosi minimum 40 dni, chyba że została wszczęta procedura przyspieszona skracająca minimalny czas na przygotowanie ofert do 10 dni. W przypadku publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego termin na składanie ofert może być ograniczony do 26 dni.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zarządzanie ryzykiem

J. Penc wskazuje, że w działalności gospodarczej ryzyko mierzone jest stopniem sprawowania przez menedżera kontroli nad sytuacją. Sprawowanie kontroli to nic innego, jak możliwość zarządzania...

Zamknij