Transakcje leasingu zwrotnego nieruchomości

Transakcje leasingu zwrotnego nieruchomości są coraz bardziej popularne w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. British Telecom w 2001 roku sprzedał portfele nieruchomości o wartości 2 min funtów w połączeniu ze zwrotną dzierżawą wyspecjalizowanym firmom deweloperskim Trillium i William Peras Group. Podobny schemat transakcji chcą też zastosować Telecom Italia i Deutsche Telekom. Do podobnego projektu przymierzało się też BBC. Realizacja omawianego typu transakcji jest typowym działaniem restrukturyzacyjnym, związanym z zatrudnianiem zewnętrznych dostawców różnorodnych usług w miejsce rozbudowy działów wewnątrz firmy (tzw. outsourcing). Pozwala to firmie skoncentrować się na podstawowej działalności, zostawiając zagadnienia zarządzania nieruchomościami wyspecjalizowanym firmom. Daje możliwość poprawy struktury bilansu i odnotowania jednorazowo dużych zysków. W Europie Zachodniej istnieje potencjalny rynek dalszego rozwoju tego typu transakcji. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że w Europie Zachodniej firmy są właścicielem 60% użytkowanych nieruchomości. W USA odsetek firm posiadających użytkowane nieruchomości wynosi 30%.5(1 Sprzedaż posiadanych nieruchomości i ewentualną zwrotną dzierżawę planują też wielkie sieci supermarketów, tj. Marks & Spencer, Carrefour, Metro, Sainsburry. Ta ostatnia sieć handlowa pozyskała dzięki transakcjom zwrotnej dzierżawy nieruchomości ponad 566 min funtów.

W Polsce idea spółki celowej znajduje też zastosowanie w emisji papierów wartościowych o charakterze dłużnym. Emitentami takich papierów są spółki celowe zakładane przez polskie przedsiębiorstwa działające w wolnych obszarach podatkowych. Kwoty emisji są w całości poręczane przez przedsiębiorstwa korzystające ze środków pozyskanych w drodze emisji papierów wartościowych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zobowiązania macierzystej finny

W dniu nabycia tej nieruchomości spółka celowa podpisuje z przedsiębiorstwem umowę najmu lub dzierżawy na czas określony. Na zakup niemchomości od przedsiębiorstwa spółka celowa zaciąga...

Zamknij