Transfer nieruchomości do spółki celowej

Zgodnie z art. 158 § 1 k.s.h. w przypadku pokucia udziału wkładem niepieniężnym, w umowie spółki obligatoryjnie należy podać osobę wspólnika wnoszącego aport, przedmiot wkładu oraz liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów'.’’’'

i,: A.Szumański, Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych. Warszawa 1997, s. 22

’’-1 P.Malinowski, Przedmiot aportów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zagadnienia praw- nopodatkowe), „Prawo Spółek” z czerwca 200

Innym sposobem transferu nieruchomości do spółki celowej jest jej sprzedaż takiej spółce. Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości powinno zostać poprzedzone założeniem spółki celowej, np. spółki z o.o. i spółki akcyjnej, stosownie do zasad utworzenia spółek kapitałowych opisanych w kodeksie spółek handlowych. Jak już wskazywaliśmy, spółka celowa może być przez pewien okres spółką w organizacji, przy czym jak wiadomo z kodeksu spółek handlowych spółka w organizacji może nabywać nieruchomości, czyli być storną umowy nabycia nieruchomości. Umowa sprzedaży nieruchomości jest umową, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i mu ja wydać, zaś kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić przedmiotową cenę (arl. 535 k.c.). Własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu (art. 157 § 1 k.c.). Według art. 158 k.c. transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją przeniesienia własności nieruchomości z zastrzeżeniem własności lub terminu, to wtedy sprzedaż nieruchomości można podzielić na dwa etapy – zawarcie umowy przyrzeczonej i umowy właściwej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wspieranie projektów inwestycyjnych

Są to tzw. „loan covenants”, o których będzie mowa dalej przy okazji omawiania umów towarzyszących projektowi. W polskim prawie ograniczenia, dotyczące wspierania jako sponsor różnorodnych...

Zamknij