Treść specyfikacji technicznej

W owym czasie rury odpowiadające wymogom specyfikacji produkowało jedno tylko przedsiębiorstwo w Irlandii. Oferenci zostali pozbawieni prawa zaoferowania innych rur, choć o takim samym standardzie, ponieważ zamawiający nie umieścił w specyfikacji żadnego takiego zastrzeżenia. Trybunał uznał za bezprawne takie działanie zamawiającego, które polegało na odrzuceniu a priori produktów posiadających certyfikaty zgodności z innymi normami niż te określone przez władze irlandzkie, bez zbadania, czy mają one charakter „równoważnych”.

Podobnie w sprawie UNIX Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż określenie w specyfikacji technicznej konkretnego typu zamawianego systemu operacyjnego komputerów bez dodania zwrotu „lub równoważne” jest sprzeczne z postanowieniami prawa wspólnotowego, albowiem dyskryminuje w sposób bezpośredni producentów podobnych systemów komputerowych i dodatkowo może naruszyć zasadę swobodnego przepływu towarów w ramach wspólnego rynku.

Jak już powyżej wspomniano treść specyfikacji technicznej często może w sposób bezpośredni lub pośredni powodować dyskryminację poszczególnych przedsiębiorców. Dotyczy to zwłaszcza problematyki odwoływania się przez zamawiających do pewnych istniejących już standardów, które w poszczególnych państwach (a czasem i regionach) mogą się znacznie różnić od siebie. Takie standardy techniczne w znacznym stopniu ograniczają zasadę równego traktowania oferentów poprzez tworzenie barier prawnych, handlowych lub technologicznych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zakres podmiotowy nowego GPA

Zakres podmiotowy nowego GPA obejmuje nie tylko organy administracji centralnej, ale i administracji terenowej (lokalnej) i samorządowej, jak również niektóre jednostki działające w sektorach użyteczności...

Zamknij