Tworzenie prognoz finansowych

Strona finansowa studium wykonalności projektu inwestycyjnego składa się z prognoz finansowych oraz z analizy i oceny finansowej. Prognozy finansowe stanowią bez wątpienia najtrudniejszą część studium wykonalności projektu inwestycyjnego. One to głównie stanowią o jakości studium wykonalności projektu inwestycyjnego. Można je zatem uznać za najbardziej krytyczny element studium wykonalności projektu inwestycyjnego. Prognozy finansowe są narzędziem opracowania strategii finansowej projektu. Chodzi tu o proporcję pomiędzy kapitałem własnym a zadłużeniem (kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe). Warto zaznaczyć w kontekście prognoz, jak istotny jest też system wczesnego ostrzegania dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Konfrontacja prognoz z rzeczywistością jest podstawowym sposobem zarządzania projektem. Prognozy umożliwiają podjęcie odpowiednich działań zaradczych, jeśli pokazują niedostateczne efekty realizowanego przedsięwzięcia. Takim działaniem może być na przykład przyjęcie na siebie przez sponsorów projektu większej skali regresu, jeśli w niedostatecznym stopniu realizowane są efekty związane z przedsięwzięciem. Dotyczy to sytuacji w projektach deweloperskich, kiedy to nie zawarto jeszcze umów najmu/sprzedaży powierzchni. Wszystkim stronom zaangażowanym w realizację projektu prognozy finansowe pozwalają na ocenę płynności i efektywności projektu. Prognozy finansowe są też cennym narzędziem służącym do wyceny projektu (wyceny nieruchomośc- oraz do wyceny spółki celowej.

Prognozy finansowe projektu podsumowują wyniki innych analiz zawartych w studium wykonalności projektu inwestycyjnego, o których była mowa wcześniej. Szczególnie powiązane są z analizą rynku oraz funkcjonalnością i użytecznością danej nieruchomości. Wyrażają w ujęciu finansowym całokształt nakładów i efektów związanych z realizacją projektu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “Tworzenie prognoz finansowych”

  1. Mlonek pisze:

    A poleci ktos jakas strone internetowa ktora zajmuje sie wlasnie tworzeniem prognoz?

Leave a Reply

Designed WP.
Publiczne sektory zamówień publicznych

W porównaniu z publicznym sektorem zamówień publicznych - gdzie potrzeba bardziej szczegółowych unormowań została do-strzeżona wcześnie, bo już w latach siedemdziesiątych - podmioty działające w...

Zamknij