Udziałowiec w spółce celowej

Odrzucając literacko-filmowe pojęcie „ojciec chrzestny” pozostańmy przy prezentowaniu sponsora, jako takiego podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za prowadzenie projektu, szczególnie na samym początku. Sponsor projektu może wypełniać w projekcie inwestycyjnym wszystkie funkcje, jakie wynikają z angielskiego znaczenia tego słowa. Fakt bycia udziałowcem spółki celowej nie wyczerpuje zakwalifikowania danego podmiotu do grona sponsorów projektu. Sponsorem projektu może być również strategiczny odbiorca wyrobów i usług generowanych w przyszłości przez projekt lub też podmiot, który poprzez udzielenie poręczenia zabezpieczył pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. Przykładem takich działań sponsorujących projekt mogą być:

– odbiór energii elektrycznej i mocy przez firmę zajmującą się dystrybucją energii elektrycznej (do niedawna taką rolę w polskim systemie energetycznym pełniły Polskie Sieci Energetyczne S.A.)

– wynajem powierzchni przez głównego najemcę w niektórych projektach deweloperskich (budowa nieruchomości z myślą o jednym najemcy, lokalizującym w danym budynku swą siedzibę i podpisującym w momencie rozpoczęcia realizacji projektu umowę najmu o wieloletnim charakterze i/lub udzielającym jeszcze pożyczki z myślą o sfinansowaniu przedsięwzięcia).

Strategicznego odbiorcę wyrobów i usług i ich wytwórcę lub dostawcę, czyli spółkę celową, wiążą stosowne umowy. Przykładem takiej umowy może być właśnie omawiana umowa najmu. Oprócz samego faktu uwiarygodnienia deklarowanych przychodów, bardzo ważne znaczenie w takich umowach ma kalkulacja ceny zbytu oraz wolumenu odbieranych wyrobów i usług, w takich umowach, które to spółce realizującej projekt powinna zapewniać elementarną płynność finansową.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Klasyczne anglosaskie pojęcie „project finance”

Stosując „project finance” można także finansować projekty w sferze kultury - na przykład produkcję filmową. Struktury „project finance” wykorzystywane są także w transakcjach tzw. partnerstwa...

Zamknij