Umowa kredytowa

Umowa kredytowa wiąże się z faktem korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Ustawa – Prawo bankowe w art. 69 określa pojęcie kredytu bankowego oraz cechy umowy, na podstawie której funkcjonuje. Przez zawarcie umowy kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

– umowa kredytowa jest dwustronnie zobowiązująca (bank zobowiązuje się do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel kredytobiorca zaś zobowiązuje się do korzystania z tych środków na warunkach określonych w umowie oraz wrotu udostępnionej kwoty wraz z należnymi bankowi odsetkami w oznaczonych terminach spłaty, a także zapłaty prowizji)

– ważną cechą kredytu jest fakt, że środki pieniężne nie przechodzą na własność kredytobiorcy, a są mu jedynie udostępniane na określony czas

– kolejną istotną cechą jest obligatoryjne podanie celu, na jaki kredyt jest przyznawany

-jest umową odpłatną (bank pobiera odsetki od wykorzystanego kredytu, a także różne prowizje)

-jest zobowiązaniem pieniężnym

– umowa kredytowa musi być zawarta na piśmie, co podkreśla ust. 2 art. 69 Prawa bankowego

-jest umową konsensualną, tzn. dochodzi do skutku w momencie podpisania a nie po udostępnieniu środków przez bank.1411

– strony umow’y

– kwota i waluta kredytu

– cel, na który kredyt został udzielony

– zasady i termin spłaty kredytu

– wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany

– sposób zabezpieczenia spłaty kredytu

– zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Analiza SWOT projektu Inwestycyjnego

Analiza SWOT jest podsumowaniem analiz przeprowadzonych w ramach dokumentacji projektu inwestycyjnego. Zawiera wnioski z takiej analizy. Polega na zbiorczym zestawieniu mocnych i słabych stron projektu,...

Zamknij