Umowa spółki między spółką A a deweloperem

Spółka celowa, posiłkując się kredytem, może też kupić nieruchomość. Wtedy nastąpi odseparowanie projektu deweloperskiego A od innych dziedzin aktywności spółki. Spółka A może po zakończeniu przedsięwzięcia zrealizować odpowiednie zyski kapitałowe.

Aby zilustrować te korzyści, załóżmy pomyślne zakończenie procesu budowy, który to zrealizowała spółka celowa. W spółce tej spółka A i deweloper objęli po 50% udziałów. Spółka A wniosła do spółki celowej aportem ziemię. Załóżmy dalej, że najemca – koncern B – nie wniósł zastrzeżeń do jakości wykończenia i wprowadził się do nowego budynku. Roczny dochód operacyjny netto wynosi 300 tys. USD. Umowa najmu ma charakter wieloletni. Umowa spółki pomiędzy spółką A i deweloperem przewiduje jednocześnie opcje odkupu udziałów drugiej strony.

Wartość dochodowa nieruchomości w omawianym przypadku pokrywa się z wartością dochodową spółki specjalnego przeznaczenia. Spółka A może zbyć posiadane przez siebie udziały w spółce specjalnego przeznaczenia po cenie wynikającej z wyceny metodą wartości rynkowej. Wartość udziałów posiadanych przez spółkę A wynosi zatem 5 min zł, co powinno pozwolić po sprzedaży udziałów na spłatę całego zadłużenia i pozostawia jej jeszcze część nadwyżki.

„Project finance” i spółki celowe to nie tylko sposób na zdobycie funduszy stosowany przez firmy, w których sytuacja finansowa jest delikatnie mówiąc złożona. Podobny sposób uwolnienia kwot zamrożonych w nieruchomościach mogą stosować także i firmy o dobrej kondycji finansowej. Odbywa się to poprzez transakcje zwrotnego leasingu nieruchomości. One bazują na fakcie komercjalizacji nieruchomości. Transakcje leasingu zwrotnego nieruchomości wykorzystują spółki celowe, zakładane przez towarzystwa leasingowe. Taka spółka zakupuje od przedsiębiorstwa inicjującego transakcje nieruchomość.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Nadużycie i naruszenie zasady równości

Zasadniczo natomiast, biorąc pod uwagę możliwość nadużyć i naruszenia zasady równości, nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian w treści udzielonego już zamówienia, zwłaszcza odnośnie do...

Zamknij