Uregulowania prawne, związanych z zawieraniem umów o roboty budowlane

Pewność taka jest dodatkowo wzmocniona poprzez zewnętrzną kontrolę za pośrednictwem zewnętrznych firm inżynierskich sprawowaną przez bank finansujący i akcjonariuszy. Taka kontrola jest częścią struktury prawno-finansowej realizowanej transakcji.

Przykłady przytoczone poniżej akcentują z kolei zalety „project finance” z punktu widzenia podmiotu realizującego projekt. Dzięki utworzeniu spółki celowej dany projekt nie zawiera w sobie elementów odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji z tytułu poprzednio zrealizowanych projektów. Ma to szczególne znaczenie w projektach deweloperskich. Pamiętajmy w tym miejscu o uregulowaniach prawnych, związanych z zawieraniem umów o roboty budowlane (budowa od podstaw, remonty). Jeżeli roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, inwestor może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 w związku z art. 656 kodeksu cywilnego). Istnieje też możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (art. 471 kodeksu cywilnego), jakkolwiek zdania prawników na ten temat są podzielone. Utworzenie spółki celowej – nowego bytu prawnego – uwalnia dany projekt od konsekwencji związanych z projektami inwestycyjnymi realizowanymi w przeszłości. Przypomina się w tym miejscu głośne stwierdzenie pewnego polityka, że „przeszłość odkreślamy grubą kreską”. Spółka celowa jest bytem odrębnym i samoistnym, nieobciążonym zobowiązaniami z przeszłości.

To nie jedyne zalety „project finance”. Należy być świadomym, że w warunkach polskich „project finance” jest szansą dla przedsiębiorstw' przeżywających problemy finansowe. „Project finance” może mieć zatem zastosowanie w restrukturyzacji przedsiębiorstw.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Odmiana finansowania na zasadach „project finance”

Po zrealizowaniu inwestycji i upływie okresu przewidzianego umową koncesyjną, wybudowany w ramach projektu obiekt np. autostrada jest przekazywany na rzecz państwa.5" Odmianą finansowania na zasadach...

Zamknij