Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust – m.in.:

– odsetek od pożyczek (kredytó- udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusz- posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcj- tej spółki, albo udziałowców (akcjonariusz- posiadających nie mniej niż 25% udziałów (akcj- tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariusz- tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcj- i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusz- osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego (akcyjneg- spółki – w części w jakiej pożyczka (kredy- przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek

– odsetek od pożyczek (kredytó- udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonarius- posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredy- wobec udziałowców (akcjonariusz- tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcj- i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariusz- oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredyt- osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego (akcyjneg- spółki w części, w jakiej pożyczka (kredy- przekracza tę wartość zadłużenia określoną na dzień zapłaty odsetek. Ustawodawca w Polsce znacznie ograniczył sposób uwzględniania całości kapitału spółki na potrzeby obliczania wskaźnika zadłużenie/kapitał, na podstawie którego sprawdza się „cienką kapitalizację”.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zagadnienie podporządkowania pożyczki

Konsekwencje podatkowe związane z formułą „project finance” dotyczą także sposobów finansowania. Istotne dla funkcjonowania spółki celowej jest przede wszystkim zagadnienie tzw. cienkiej kapitalizacji („thin capitalization")....

Zamknij