Wspólnik w spółce – ciąg dalszy

Bilans ten oznacza wartość zbywczą majątku spółki. Udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Jeśli udział kapitałowy wykazuje wartość ujemną, wspólnik spółki jawnej lub jego spadkobierca ma obowiązek wyrównać spółce jego brakującą wartość. Pewne niebezpieczeństwo dla innych stron projektu inwestycyjnego wynika z faktu, że wierzyciel wspólnika może wypowiedzieć umowę spółki (skutkuje to na ogół likwidacją spółk- w określonych sytuacjach (taka sytuacja nie występuje w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością). Wierzyciel wspólnika, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia ze spółki lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego, w sytuacji gdy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika.

Zgodnie z art. 83 k.s.h w przypadku, gdy majątek spółki nie wystarcza na spłatę udziałów i długów, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy, a gdy takiej umowy nie ma w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie. Jeśli jeden ze wspólników okaże się niewypłacalny, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku.

Kolejną formą prawną, którą trzeba rozważyć w kontekście zakładania spółki celowej, jest spółka komandytowa. Istotą spółki celowej zawiązanej w formie spółki komandytowej jest to, że co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia (tzw. komplcmentariusz), zaś odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusz- jest ograniczona do wysokości tzw. sumy komandytowej. Komandytariusz z reguły nie jest zainteresowany w bieżącym uczestnictwie w funkcjonowaniu spółki i chce ograniczyć swe ryzyko finansowe.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

KomornikSlaskwynajem hal namiotowych
Designed WP.
Wspólnik w spółce

Umowa spółki może także przewidywać, że wspólnik może zostać pozbawiony prawa do reprezentowania spółki lub też móc reprezentować spółkę tylko łącznie z innym wspólnikiem lub...

Zamknij