Wspólnotowy reżim zamówień publicznych

Z uwagi na osiągnięcie zadowalającego stopnia konkurencyjności na rynku telekomunikacji zostanie on wyłączony spod regulacji dyrektywy sektorowej – obecnie obowiązującej dyrektywy 93/3

Ponadto w dniu 13 września 2001 r. Komisja Wspólnot Europejskich dyrektywą 2001/78/EC zmieniła aneksy dyrektyw: 93/36, 93/37, 93/38 i 92/50 dotyczące form publikacji ogłoszeń o wszczęciu postępowań w przedmiocie udzielenia zamówienia pu-blicznego.

Należy wspomnieć i o tym, że wspólnotowy reżim zamówień publicznych został rozszerzony i objął sygnatariuszy Porozumienia w sprawie Zamówień Rządowych – pierwotnie tego z 1979 r., a obecnie wynegocjowanego w ramach Rundy Urugwajskiej i podpisanego w 1994 r. Na mocy tych Porozumień zagraniczni przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w postępowaniach mających za przedmiot udzielenie zamówienia przez zamawiających z państw Unii Europejskiej i vice versaeuropejskie firmy mogą składać oferty w przetargach organizowanych na zagranicznych rynkach publicznych. Sygnatariuszami obecnie obowiązującego Porozumienia z 1994 r. są: Austria, Belgia, Kanada, Holandia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hong Kong, Irlandia, Islandia, Izrael, Włochy, Ja-ponia, Korea, Lichtenstein, Luksemburg, Dania, Norwegia, Portugalia, Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Wspólnoty Europejskie. Przystąpienie do porozumienia negocjują między innymi: Bułgaria, Estonia i Panama. Niektóre z państw – w tym Polska – mają status obserwatorów (przykładowo: Argentyna, Turcja, Australia).

Cele pierwszego Porozumienia z 1979 r., powstałego w ramach Rundy Tokijskiej GATT, były zbieżne z tymi, które stawiano przed regulacjami wspólnotowymi – przejrzystość reguł udzielania zamówień i eliminacja protekcyjnych zachowań państw członkowskich oraz dyskryminacji zagranicznych przedsiębiorców. Jednak zastosowanie tego Porozumienia miało ograniczony zakres z uwagi na niewielką liczbę sygnatariuszy, zakres przedmiotowy, który obejmował jedynie zamówienia na dostawy oraz ze względu na wąski zakres podmiotowy, w skład którego wchodziły jedynie organy administracji centralnej, i który pomijał organy administracji terenowej i samorządowej.

Nowy światowy reżim zamówień publicznych utworzony w ramach Rundy Urugwajskiej GATT, który przybrał postać nowego Porozumienia w sprawie Zamówień Rządowych, podpisanego w 1994 r. (GPA), wprowadził nowe i istotne zmiany w odniesieniu zarówno do przedmiotu zamówień, jak i podmiotów zobowiązanych do stosowania reguł GPA oraz co do środków odwoławczych przysługujących poszkodowanym stronom.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zamówienia publiczne objęte zakresem przedmiotowym dyrektyw

W dniu 22 marca 1988 r. przyjęto dyrektywę 88/295/EEC nowelizującą zamówienia na dostawy, a w dniu 18 lipca 1989 r. dyrektywę 89/440/EEC zmieniającą unormowania zamówień...

Zamknij