Współpraca z organizacjami zewnętrznymi

Chcąc przedstawić pracownikom jak najszerszą ofertę, należy pozyskać do współpracy przy projekcie różne osoby i instytucje.

Doradcy personalni zajmą się rozmowami ze specjalistami i członkami kadry kierowniczej.

Pośrednicy pracy i agencje pracy czasowej będą się kontaktować z pra-cownikami innych szczebli hierarchii służbowej. e Urząd pracy może na wczesnym etapie działalności dostarczyć informacji o wymaganiach pracodawców, możliwościach szkoleń i wolnych stanowiskach lub też zorganizować spotkania informacyjne w przedsiębiorstwie i w ten sposób ułatwić pracownikom skorzystanie z jego pomocy.

Zakład ubezpieczeń może na miejscu udzielić informacji dotyczących świadczeń emerytalnych.

Firmy szkoleniowe mogą składać oferty kursów dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup zawodowych lub przygotowujących do wykonywania nowych zawodów.

Izby zawodowe mogą również informować o ofertach pracy lub składać własne propozycje. Mogą także służyć pomocą przy ocenie wartości lub uznaniu zaświadczeń o ukończeniu szkoleń wewnątrzfirmo- wych.

Przedsiębiorstwo może obniżyć koszty redukcji personelu dzięki reali-zowaniu wspólnych projektów z instytucjami zajmującymi się rozdzielaniem środków pomocowych.

– Banki poręczeniowe mogą służyć informacjami potrzebnymi przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej.

Oferty pomocy wymienionych wyżej instytucji są częściowo zbieżne ze sobą, dlatego też kierownictwo projektu musi starannie planować i dopasowywać do siebie różnorakie propozycje. Z własnego doświadczenia wiem, że zniechęceni, a nawet sfrustrowani klienci wracają do nas po wizycie w rozmaitych instytucjach lub firmach doradczych, ponieważ otrzymali niekiedy niepokrywające się ze sobą, a przede wszystkim sprzeczne informacje.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Najlepiej zadzwonić do dyrektora ds. personalnych

Tym, którzy chcieliby zwrócić na siebie uwagę i zwiększyć swe szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, polecam inną drogę postępowania. Kontakt z dyrektorem ds....

Zamknij