Wybór banku hipotecznego

Wybór banku hipotecznego może gwarantować profesjonalizm w odniesieniu do projektów deweloperskich. Wszak projekty deweloperskie to obszar specjalizacji banku. Wybór banku uniwersalnego to możliwość skorzystania z całej palety usług finansowych. Warto, dążąc do zapewnienia spółce celowej sukcesu, zadać bankowi inne uniwersalne pytania, niż pytania o ofertę kredytową. Chodzi tu o sprawdzenie następujących kwestii:

– automatyzacji operacji bankowych.

– sposobu prowadzenia rozliczeń bankowych i ich kosztów,

– możliwości korzystania z systemu poczty elektronicznej,

– prowadzenia rozliczeń zagranicznych,

– dostępności kart płatniczych.

Przed pierwszą rozmową z przedstawicielami banku waito przeprowadzić swoisty „rachunek sumienia” według punktów identyfikacji ryzyka opisanych wyżej, w poprzednim rozdziale. To pomoże w ustaleniu silnych i słabych stron projektu, jego szans i zagrożeń. Bank bowiem, jeśli nastawiony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych, nie zrobi z dokumentacją nic innego, jak tylko przeprowadzi zbliżoną analizę według powyższych punktów. Co może wynikać z takiej analizy?

Po pierwsze, wyżej wymienione punkty pokazują główne cechy projektu i pozwalają zorientować się w skali ryzyka związanego z projektem. Jeżeli okaże się, że projekt deweloperski nie ma zapewnionego stabilnego strumienia przychodów, a spółka celowa ma niskie kapitały własne, wtedy projekt będzie postrzegany przez bank jako projekt podwyższonego ryzyka. Bank będzie wtedy bardzo uważnie przyglądał się pozostałym elementom projektu. Jeżeli nastąpi kumulacja tych cech projektu z innymi elementami nie akceptowalnymi dla banku, wtedy bank odi^zuci prawdopodobnie aplikacje kredytową.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kondycja banku

Preferowane powinny być tutaj banki mające odpowiednie doświadczenie w finansowaniu projektów deweloperskich, mające zdrowy portfel kredytowy (niski udział trudnych kredytów w kredytach ogółem), wysoki udział...

Zamknij