Wybór pracowników ośrodka outplacementu

Podczas jednodniowego szkolenia prowadzonego przez konsultanta ds. outplacementu zapoznaje się przedstawicieli przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za sprawy personelu lub realizację projektu z metodą przeprowadzania programu outplacementu, ustala pełną ofertę projektu i struktury organizacyjne. Z doświadczenia wiem, że jeżeli dyrektor ds. personalnych chce uniknąć wielu sporów i problemów z koordynacją działań, powinien sam objąć kierownictwo projektu, korzystając ze wsparcia doradców zewnętrznych. Im wyżej postawiona w hierarchii służbowej osoba opiekuje się przedsięwzięciem, tym większe są szanse na jego pomyślną realizację i tym mniejsze prawdopodobieństwo zbędnej rywalizacji między wykonawcami. Poza zewnętrzną firmą doradczą do rady projektu lub zespołu zadaniowego mogą należeć pracownicy działu personalnego, przedstawiciele rady pracowniczej i przedstawiciele innych działów przedsiębiorstwa.

Wybór formy projektu spoczywa w gestii doradców zatrudnionych w przedsiębiorstwie, ewentualnie współpracujących z konsultantem ds. outplacementu. Kolejną, niezwykle istotną rzeczą jest staranny dobór pra-cowników, którzy będą pomagali w realizacji projektu. Praktyka dowodzi, że firmy często delegują do tego zadania osoby niepotrzebne w innych działach, dlatego też nie zawsze mają one motywację i kwalifikacje odpowiednie do wspierania osób korzystających z usług wewnętrznego ośrodka outplacementu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Strategia 2 – zamieszczenie ogłoszenia poszukiwaniu pracy

Ostatnia metoda, jaką polecam podczas szkolenia, to zamieszczenie ogłoszenia o poszukiwaniu pracy. Najpierw jak zwykle omawiamy doświadczenia uczestników pod tym względem. Z reguły jest ich...

Zamknij