Wyniki badań

Wychodząc z założenia, iż podstawowym imperatywem nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw jest powiązanie polityki wynagrodzeń z misją i strategią firmy, po-proszono respondentów o określenie zasadniczych celów funkcjonowania reprezen-towanych przez nich organizacji.

W większości organizacji (68,7%) realizowano strategię rozwoju (wzrostu udziału w rynku), którą charakteryzują następujące cechy: innowacje produktowe (45,5% odpowiedzi), innowacje procesowe (63,6%), utrzymanie najwyższej jakości wyrobów (63,6%), redukcja kosztów (63,6%). Pozostałe firmy realizują strategię stabilizacji (utrzymania i obrony pozycji rynkowej), cechującą się przede wszystkim utrzymywaniem najwyższej jakości wyrobów oraz redukcją kosztów.

W hierarchii ważności podstawowych celów działania firmy dominują: wzrost sprzedaży – na pierwszym miejscu w 37,5% przedsiębiorstw, dbałość o satysfakcję klienta – 31,2%. Dla 18,7% firm celem priorytetowym okazała się dbałość o jakość towarów i usług oraz również dla 18,7% – maksymalizacja zysku. Tylko jedna z badanych organizacji wskazała jako podstawowy cel działania – dbałość o satysfakcję pracowników i akcjonariuszy. Na drugim miejscu najczęściej wymieniano dbałość o jakość towarów i usług (37,5%).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kryteria premiowania

Jednym z najważniejszych elementów systemu premiowania jest ustalenie odpo-wiednich kryteriów premiowania. Zdaniem A. Melicha: kryteria premiowania muszą mieć istotny wpływ na ekonomikę przedsiębiorstwanie należy premiować...

Zamknij