Wytwarzanie nowego produktu

wytwarzanie nowego produktu lub usługi, o odrębność czynności w stosunku do wykonywanych w ramach dotychczasowych zawodów, odmienność metody wykonywania pracy, inna technologia,

nowa technika, inne narzędzia, którymi posługuje się pracownik. Kolejne kwestie dotyczące nowych zawodów, to pytania: czy do wyodrębnienia zawodu niezbędne jest równoczesne występowanie wszystkich wymienionych czynników, czy jednego z nich czy każdy czynnik ma równorzędne znaczenie z jakim nasileniem powinien występować jakie inne sytuacje mogą powodować powstanie nowego zawodu? Zadawane są również pytania czy zawód wykształca się ze specjalności, czy powstaje jako nowy rodzaj pracy wcześniej nie wykonywanej? Dodatkowym utrudnieniem przy interpretacji tego pojęcia jest fakt, że czynności wykonywane w odmiennych zawodach nie zawsze są różne, mogą być podobne, a w części nawet jednakowe.

Odpowiedź na te pytania zawarta jest częściowo w definicji zawodu, ale każdy z nich ma też własną specyfikę. Jedne wymagają wiedzy teoretycznej (filozof, elektronik), inne zarówno wiedzy, jak i głębokiej znajomości praktyki (lekarz, polityk społeczny) inne praktyki (cieśla, szwacz), jeszcze inne talentu (artysta malarz, aktor).

Przedstawienie tych trudności interpretacyjnych ma na celu wyjaśnienie, że nie-jasności wynikają z braku niejednoznacznego określenia odrębności pomiędzy za-wodem, specjalnością a nawet stanowiskiem pracy, i stąd konieczne są dalsze prace nad nazewnictwem w tej dziedzinie oraz unikanie dowolności przy budowie taryfikatorów kwalifikacyjnych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wyniki badań

Wychodząc z założenia, iż podstawowym imperatywem nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw jest powiązanie polityki wynagrodzeń z misją i strategią firmy, po-proszono respondentów o określenie zasadniczych celów funkcjonowania...

Zamknij