Wzorcowe dokumenty aplikacyjne

Podczas szkoleń prowadzonych przez naszą firmę wszystkim klientom wręczamy segregator z wzorcowymi dokumentami aplikacyjnymi, arkuszami roboczymi oraz adresami i wskazówkami bibliograficznymi. Chcemy w ten sposób ułatwić im samodzielne działanie po zakończeniu szkolenia i zarządzanie własną kampanią poszukiwania pracy. Często dodajemy jeszcze dyskietkę lub płytę kompaktową, które zawierają wzorcowe życiorysy, listy motywacyjne, wskazówki dotyczące prowadzenia poszukiwań ofert pracy itp. Nowe wzorce dokumentów aplikacyjnych, aktualne informacje itp. są dostępne dla słuchaczy w poczekalni ośrodka outplacementu.

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych powinno się oferować przede wszystkim w przedsiębiorstwach, których personel składa się w przeważającej mierze z robotników. W zależności od stopnia wykształcenia lub od życzenia klientów można przygotować razem z nimi potrzebne im dokumenty podczas indywidualnych konsultacji lub też poprosić ich, by przynieśli stare, nieaktualne już aplikacje i uzupełnili brakujące dane, podając je w specjalnym formularzu. Następnie pracownicy ośrodka opracowują te dane w odpowiedni sposób. Ta usługa może się na pierwszy rzut oka wydawać przejawem nadmiernej opiekuńczości, jednak praktyka uczy, że dla osób, które z racji zadań wykonywanych w przedsiębiorstwie mają niewielkie doświadczenie w sporządzaniu pism i nie potrafią posługiwać się komputerem, nieumiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych stanowi poważną przeszkodę w podjęciu aktywnego poszukiwania pracy.

„Katalog pracowników”. Usługa określana mianem „katalogu pracowników” jest szczególnie godna polecenia, gdy program outplacementu grupowego ma uwzględniać nie tylko przygotowanie indywidualnych dokumentów aplikacyjnych, lecz również spisu pracowników w celu bezpośredniego zwrócenia się do kooperujących przedsiębiorstw z ofertą zatrudnienia zwalnianych osób. W naszej firmie sprawdziliśmy w praktyce, że firmom, które chcielibyśmy zainteresować przyjęciem do pracy naszych podopiecznych, warto wręczać katalog zawierający informacje o ich kwalifikacjach. Wspólnie z zainteresowanymi należy podjąć decyzję, czy znajdzie się w nim ogólny opis umiejętności pracowników, zbiór przygotowanych według wzorca życiorysów czy też aktualne życiorysy pracowników z różnych grup zawodowych wraz z ich zdjęciami.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Przygotowanie dwuminutowej autoreklamy

Proszę wszystkich uczestników, by w ciągu dwóch minut przedstawili swe biografie zawodowe według niżej podanego planu:- informacje o sobie,- informacje o swoim wykształceniu,- informacje o...

Zamknij