Zagadnienie podporządkowania pożyczki

Konsekwencje podatkowe związane z formułą „project finance” dotyczą także sposobów finansowania. Istotne dla funkcjonowania spółki celowej jest przede wszystkim zagadnienie tzw. cienkiej kapitalizacji („thin capitalization”). Występują one w przypadku finansowania projektów inwestycyjnych pożyczkami od akcjonariuszy i udziałowców spółki celowej realizującej projekt inwestycyjny. W większości przypadków pożyczki te mają charakter podporządkowany („subor- dinated debt”) wobec kredytów bankowych. Zagadnienie podporządkowania pożyczki jest przedstawione w innych częściach pracy. Zgoda na podporządkowanie pożyczki podporządkowanej od udziałowców lub akcjonariuszy kredytowi bankowemu ma za zadanie uzasadniać podwyższone ryzyko. Wynagrodzeniem dla udziałowców i akcjonariuszy jest wtedy podwyższone oprocentowanie takiej pożyczki. Taka forma finansowania ułatwia transfer zysków pod postacią odsetek od pożyczek do akcjonariuszy i udziałowców. W takiej sytuacji władze podatkowe stosują różne rozwiązania, które przyczyniają się do równowagi pomiędzy dwoma sposobami finansowania projektów inwestycyjnych tj. dług i kapitał. Sankcją jest niezaliczanie od przekroczenia pewnego progu odsetek od pożyczek, pochodzących od udziałowców i akcjonariuszy, do kosztu uzyskania przychodu. W Polsce zagadnienia te są ujęte w grt. 16 ust. 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Równocześnie istnieje nakaz informowania przez podatników urzędów skarbowych o umowach pożyczek i kredytów zawartych przed dniem 1 stycznia 1999 roku.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

tłumacz szczecin
Designed WP.
Nieruchomości i art. 597 k.c.

W związku z opodatkowaniem VAT sprzedaż taka nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.Dokonując sprzedaży nieruchomości do spółki celowej należy pamiętać o ewentualnym istnieniu...

Zamknij