Zakres problemowy systemu wynagradzania

i konkurencyjność płac. Zakres problemowy systemu wynagradzania, na który mogli mieć wpływ dyrektorzy placówek zwiększając jego motywacyjność, był dość obszerny i dotyczył w szczególności:

braku konkretnych kryteriów różnicowania płac między pracownikami, uznanych za wiodące dla placówki (używano szerokiego kryterium „kwalifikacje” oraz „efekty”)

braku zainteresowania dyrektorów rzeczywistym zróżnicowaniem płac między stanowiskami (dopiero w trakcie prowadzenia badań kilku dyrektorów dowiedziało się o skali zróżnicowania płac wśród lekarzy)

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wytwarzanie nowego produktu

wytwarzanie nowego produktu lub usługi, o odrębność czynności w stosunku do wykonywanych w ramach dotychczasowych zawodów, odmienność metody wykonywania pracy, inna technologia,nowa technika, inne narzędzia,...

Zamknij