Zasady premiowania

W literaturze przedmiotu możemy znaleźć opinie świadczące o tym, że w praktyce często reguła ta nie jest przestrzegana. Zdaniem Z. Czajki w większości małych i średnich firm niskiej motywacyjności płac zasadniczych towarzyszy niska motywa- cyjność premiowania. Wprowadzenie mechanizmu rynkowego niewiele zmieniło w podejściu przedsiębiorstw do zasad premiowania. Premia jest nadal traktowana jako stały element wynagrodzeń, zmienia się tylko jej wysokość. Fundusz premiowy wydziela się na ogół jako część środków na wynagrodzenia, a warunkiem przyznania premii jest wykonanie przez pracownika zakresu jego obowiązków i przestrzeganie dyscypliny pracy. Autor uważa, że generalnie występuje tendencja do wzrostu uznaniowości w premiowaniu i zamieniania premii na nagrody .

Z. Jacukowicz stwierdza, że w polskich przedsiębiorstwach największym zagrożeniem zasad premiowania jest wypłacanie premii automatycznie, w równej wysokości, niezależnie od osiągniętych wyników. W sektorze publicznym często stosowane są uproszczone systemy premiowania, praktyka wypłacania premii bez wnikliwej oceny efektów pracy i traktowanie jej jako stałego dodatku do płacy, sporadycznie tylko podwyższanego za dobre wyniki, a obniżanego w przypadkach dyscyplinarnych. Wynika to między innymi z faktu, że premia jest kategorią roszczeniową, a przedsiębiorstwa chcą unikać sporów z pracownikami .

W opinii A. Pocztowskiego opracowanie systemu premiowania oraz jego stosowanie wymaga ustalenia następujących zasad: tworzenia funduszu premiowego w firmie,

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Mierniki funkcjonowania organizacji

Badane przedsiębiorstwa stosują całą gamę mierników finansowych, dokonując oceny efektów działania firmy jako całości. W niewielkim jednak stopniu (najeżę-ściej w odniesieniu do kadry kierowniczej najwyższego...

Zamknij