Zawartość dokumentacji kredytowej

Podstawowym elementem dokumentacji kredytowej jest wniosek kredytowy. Kształt wniosku kredytowego zależny jest od rodzaju konkretnego kredytu. Wniosek kredytowy powinien zawierać następujące informacje:

– podstawowe informacje o kredytobiorcy

– wnioskowaną kwotę kredytu

– cele, na które kredyt jest przeznaczony

– proponowane terminy spłaty

– zabezpieczenia prawne spłaty kredytu.

Najbardziej uproszczone są wnioski o kredyty płatnicze w rachunku kredytowym i w rachunku bieżącym. Kredyty te są udzielane stałym klientom banku. Bardziej skomplikowane są wnioski o kredyty eksploatacyjne i inwestycyjne typowe dla projektów deweloperskich. Wniosek o kredyt inwestycyjny z reguły zawiera następujące informacje:

– cykl realizacji przedsięwzięcia,

– koszty przedsięwzięcia i źródła ich finansowania,

– okres kredytowania i ewentualne terminy postawienia przez bank transz kredytu do dyspozycji,

– okres karencji,

– spłaty kapitału i odsetek,

– proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu.

Wnioskowi kredytowemu towarzyszy dokumentacja kredytowa. Standardowa zawartość dokumentacji kredytowej w banku komercyjnym jest determinowana przez wiele czynników, tj.:

– Prawo bankowe

– formę instrumentu finansowego (kredyt krótkoterminowy lub długoterminowy, obligacje, faktoring)

– skalę działalności gospodarczej prowadzonej przez danego klienta (w przypadku spółki celowej informacje o charakterze historycznym są znacznie zredukowan- analizę danych historycznych dotyczących sponsorów projektu. Wyjątkiem jest tutaj kredytowanie przez bank zakupu udziałów w spółce celowej – właściciela już wybudowanej nieruchomości

– sytuację ekonomiczno-finansową klienta i klasyfikację do poszczególnych giup lyzyka kredytowego wg zarządzenia prezesa NBP o rezerwach celowych

– dotychczasową historię współpracy banku z danym klientem

– procedury wewnętrzne banku komercyjnego (regulaminy świadczenia konkretnych usług bankowych np. kredytów, faktoringu)

– pozycję akcjonariuszy i udziałowców klienta.

Informacje zawarte w dokumentacji kredytowej pochodzą z różnych źródeł, m.in. z danego banku, od kredytobiorcy oraz od osób trzecich.

Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo zawartości dokumentacji kredytowej, pochodzącej z różnych źródeł.

Informacje w dokumentacji kredytowej pochodzące z danego banku

– Historia kredytowania i dotychczasowej współpracy z bankiem (notatki służbowe).

– Dokumentacja innych podmiotów z danej branży o porównywalnym do sponsorów i wykonawców potencjale gospodarczym do celów analizy porównawczej (o ile są oni klientami danego banku).

– Stan obrotów na rachunku bankowym zarówno spółki celowej jak i sponsorów. ” Istnienie lub nie tytułów wykonawczych w stosunku do rachunku bankowego spółki celowej i sponsorów od stron trzecich, zwłaszcza od wierzycieli uprzywilejowanych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “Zawartość dokumentacji kredytowej”

  1. Przemeq pisze:

    teraz maja wejsc przepisy ze do takiej umowy nie bedzie potwierdzenia z BIK wiec bedzie duuuuzo latwiej :))

Leave a Reply

Designed WP.
Spółki osobowe jako spółki celowe

Spółki prawa handlowego co do zasady działania zawiera takie same elementy jak spółka cywilna. Ogólne przepisy kodeksu spółek handlowych wskazują nakonieczność zdefiniowania w umowie spółki...

Zamknij