Źródła wewnętrzne i zewnętrzne

W prognozie przychodów należy uwzględnić zróżnicowanie stawek czynszu zależnie od kondygnacji i usytuowania w budynku. W sporządzaniu prognozy sprzedaży należy oprócz stawek czynszu w kolejnych latach także uwzględnić: mechanizm waloryzacji czynszu, ulgi czynszowe oraz wynikający z umowy najmu podział kosztów eksploatacyjnych między najemcę i wynajmującego. Wszystko to wynika z zawartych umów najmu. Ulgi w płatności czynszu mogą przybrać postać okresów wolnych od płatności czynszu lub okresów płatności obniżonego czynszu. W grę wchodzi także stosowanie jako promocji obniżonych stawek czynszu oraz pokrywanie przez wynajmującego kosztów niektórych prac wykończeniowych. Sporządzenie prognozy sprzedaży w projekcie deweloperskim opiera się zatem na zebranych danych. Jest to ważne, jeżeli nie ma przedwstępnych umów najmu. Dane te pochodzą z różnych źródeł. Źródła wewnętrzne to koncepcja architektoniczna i projekt budowlany. Źródła zewnętrzne to analizy rynku nieruchomości danej klasy obiektów, a także przeprowadzone wywiady z agendami handlu nieruchomości, przedsiębiorcami działającymi na danym terenie, osobami zarządzającymi nieruchomościami i reprezentantami lokalnych władz i społeczności, instytucjami naukowo-badawczymi. Studium wykonalności projektu inwestycyjnego powinno syntetyzować zebrane dane. W projektach deweloperskich, gdzie jeszcze nie ma zawartych umów najmu, strumień przychodów szacowany jest na podstawie możliwego do osiągnięcia udziału w rynku, przewidywanego obłożenia powierzchni biurowej, handlowej lub magazynowej oraz możliwych do wynegocjowania stawek czynszu, a także skali ustępstw dla przyszłych najemców. Istotne znaczenie ma także oszacowanie prognozy poziomu nie wynajętej powierzchni w danej nieruchomości, czyli oszacowanie poziomu wakatów. Jest to kategoria zmienna w czasie i zależna od sytuacji na rynku nieruchomości.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kwestie, na które warto zwrócić w umowach

W tych umowach należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:- w jakiej odległości od granicy działki znajdują się media i jakie są warunki ich dostarczenia prze*z...

Zamknij