Dzięki zorganizowaniu w przedsiębiorstwie

Dzięki zorganizowaniu w przedsiębiorstwie wewnętrznego ośrodka outplacementu można od razu i stosunkowo niewielkim kosztem pomóc sporej liczbie pracowników w określeniu nowej drogi zawodowej. Z jednej strony może on pełnić funkcję centrum koordynującego wszystkie działania, których celem jest przeprowadzenie zwolnień w sposób społecznie akceptowalny. Z drugiej zaś może stać się miejscem, w którym pracownicy znajdą partnerów do rozmowy o problemach związanych z grożącym im wypowiedzeniem. Powstanie wewnętrznego ośrodka outplacementu niesie więc ze sobą liczne korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla pracowników, a mianowicie:

– pracownicy mogą skorzystać z usług ośrodka w godzinach pracy, nie narażając firmy na straty z powodu swej dłuższej nieobecności,

– pracownicy na bieżąco otrzymują informacje o ofertach pracy i szkoleniach, pracownicy mogą od razu zwracać się do konsultantów z prośbą o pomoc, gdy mają jakieś problemy,

– można ograniczyć koszty procesu redukcji personelu, ponieważ zorganizowanie ośrodka outplacementu w pomieszczeniach zewnętrznej firmy doradczej jest droższe,

– przedsiębiorstwo sprawuje nadzór nad działalnością ośrodka outplacementu,

– dział personalny może rozszerzyć zakres działania o dodatkową ofertę świadczeń dla pracowników,

– istnienie w firmie ośrodka outplacementu świadczy o jej lojalności względem pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zorganizowanie wewnętrznego ośrodka outplacementu pozwala zatem udzielić długotrwałego wsparcia pracownikom, którzy chcą lub powinni odejść z przedsiębiorstwa, a zarazem uczynić to w sposób oszczędny i korzystny dla wizerunku firmy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Dyskryminacja w zamówieniach publicznych

Trzecia funkcja - charakterystyczna dla unormowań ponadna-rodowych - wiąże się z otwieraniem poszczególnych krajowych rynków zamówień publicznych i rozszerzaniem zakresu podmiotowego, w ramach którego omawiana...

Zamknij