Fazy postępowania w przedmiocie udzielania zamówienia

Fazy postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia, które będą omawiane poniżej zawierają również normy dopuszczające w pewnych sytuacjach odstąpienie od zasady równości i ograniczenie kręgu potencjalnych oferentów. Te ograniczenia- jak z poniższej analizy będzie wynikać – wiążą się z tą funkcją zasady równości, która ma na celu realizację zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.

Na koniec tego wprowadzenia trzeba zaznaczyć, iż zwłaszcza w odniesieniu do kryteriów wyboru oferty wiele dyskusji budzi dopuszczalność

Read more

Doradca kredytowy w Lipianach ma narzędzia pracy

Doradca kredytowy w Lipianach posiada narzędzia pracy. Są to kalkulator, dokumentacja, przeliczenia, wskaźniki. Nie pozwala, aby klienci brali pierwszą pożyczkę, zawsze pomaga, wspiera, radzi, jest do usług. Jego praca ma wartość, sens i moc. Na pewno warto o dobrej pracy wiedzieć, a praca doradcy kredytowgo to prestiż, pomoc i rodzaj służby. Nie może sobie pracować od przypadku do przypadku, lecz musi podejmować działania dzień w dzień, solidnie, codziennie, dbając o klientów.

Read more

Dom dla osób starszych to miejsce jakościowe i bezpieczne

Dom dla osób starszych jest miejscem dla osób w wieku podeszłym, po siedemdzesiątym roku życia. To dom dla osób ceniących jakość oraz to, co daje zadowolenie. Niejedna osoba dobrze się czuje w takim domu – ma miły i czysty pokój, opiekę medyczną oraz to, co daje jej radość, czyli towarzystwo innych osób. Czuje się miło, przyjemnie oraz sympatycznie...

Read more

Notariusz w Krakowie działa solidnie

Notariusz w Krakowie działa solidnie, dobrze i celowo. Jakość jego pracy jest wysoka. Dobrej klasy notariusz wie jak pomagać ludziom. Kraków to duże miasto, notariuszy w nim bynajmniej nie brakuje. To jest bardzo ciekawa sprawa, niejedna osoba wie w jaki sposób współpracować z notariuszem. Notarialne rzeczy są bardzo ważne, na pewno sprawiają przyjemność niejednej osobie...

Read more

Biuro rachunkowe w Warszawie centrum i Wilanów dba

Biuro rachunkowe w Warszawie i Wilanów dba o klientów. W takim biurze można rozliczyć podatki, zadbać o różne działania. Klienci mogą zyskać ciekawe rozwiązania. Niejedna osoba chce pracować w Warszawie lub Wilanowie, ale nie każda radzi sobie z takimi zadaniami. Dzisiaj klienci mają zamiar pracować dobrze, solidnie, miło. Warto o tym pamiętać, warto dbać o różnorodne zadania...

Read more

Księgowość i księgowość budżetowa w Rzeszowie

Księgowość oraz księgowość budżetowa w Rzeszowie działa dobrze, solidnie oraz intensywnie. Wiele osób dba o współpracę z taką firmą, bo to jest dla niej wyjątkowe, cenne i celowe. Klienci wiedza, że warto inwestować czas oraz energię w takie działania. Nie ma mowy, aby nie korzystać z sensownych rozwiązań, bo one są najlepszej klasy...

Read more

Biuro wirtualne to ciekawostka

Biuro wirtualne jest ważne, warto o takim biurze pomyśleć na początku działania. Nie każda firma posiada siedzibę realną. Wirtualne biuro to ciekawa formuła, szczególnie dla nowych firm. Czasami firmy z tradycjami także chcą mieć ciekawe wirtualne biura. Wysoka jakość jest istotna, warto o tym pamiętać, cieszyć się, bo to najważniejsza sprawa...

Read more

Alerty BIK to ważna rzecz

Alerty BIK to ważna sprawa, są one ważne. Szczególnie dla firm udizelających pożyczek i na pewno warto o tym mówić. Alerty BIK pozwalają zbadać osobę zainteresowaną pożyczką. Jeśli nie jest uczciw,a ma wiele kredytów, których nie spłaca, to wówczas pojawi się alert BIK. Taki alert to podstawa, a klientom trudno się funkcjonuje bez takich alertów. Są one cenne, wartościowe, znaczące...

Read more

Instytucja tzw. shortlisting

Przy omawianiu problematyki kwalifikacji oferentów należy wspomnieć o kwestii ograniczania liczby przedsiębiorców „dopuszczonych” do udziału w danym przetargu, czyli o tzw. shortlisting. W przypadku zastosowania procedury ograniczonej lub negocjacyjnej poprzedzonej publikacją ogłoszenia oferty mogą składać jedynie

Read more

Instrumentalizacja

Polityka instrumentalizacji zamówień publicznych wywodzi się natomiast z ogólnej koncepcji dopuszczającej możliwość interwencji państwa w sferze gospodarki. Odpowiedzialność administracji publicznej za zapewnienie harmonijnego i pokojowego rozwoju kraju usprawiedliwia stosowanie zamówień jako instrumentu polityki społeczno-ekonomicznej. Instrumentalizacja jest faktem, a przedmiotem zainteresowania nauki jest raczej skuteczność takiego

Read more

Inne formy regresu

Formy regresu do sponsorów projektu mogą też przybrać formę umów, tzw. definancy agreements. Są to umowy pokrewne w stosunku do gwarancji dokapi- talizowania projektu. W umowach tych sponsorzy zobowiązują się do zasilania finansowego projektu, jeżeli występują komplikacje w realizacji projektu. Takimi komplikacjami są np.:

– brak kapitału obrotowego,

– zbyt małe przepływy pieniężne,

Read more

Infrastruktura ośrodka outplacementu

Do założenia ośrodka outplacementu potrzebne są pomieszczenia, które będą służyć jako punkt kontaktowy dla pracowników zagrożonych zwolnieniem i pracowników już zwolnionych oraz jako pokoje do pracy dla doradców wewnętrznych. W zależności od planowanego przebiegu procesu redukcji zatrudnienia należy rozważyć, czy pomieszczenia te powinny się znajdować w pobliżu czy też w pewnym oddaleniu od działu personalnego. Jeżeli ośrodek ma udzielać pomocy pracownikom, którzy otrzymali już wypowiedzenia i znają termin rozstania się z przedsiębiorstwem, sąsiedztwo działu personalnego nie stwarza żadnych problemów. Sprawa wygląda inaczej, jeżeli kierownictwo nie zamierza wręczać nikomu wypowiedzeń, a ośrodek outplacementu stanowi część świadczeń, które mają zachęcić pracowników do znalezienia nowego pracodawcy. W tym przypadku ośrodek powinien się znajdować w znacznym oddaleniu od działu personalnego, by umożliwić wszystkim chętnym swobodne korzystanie z usług konsultantów. Pracownicy powinni mieć łatwy dostęp do pomieszczeń ośrodka jeżeli pracują w innych oddziałach przedsiębiorstwa, można zorganizować dyżury konsultantów lub szkolenia w miejscu pracy.

Read more

Informacje pochodzące od osób trzecich

– Opinie bankowe banków współpracujących z kredytobiorcą (spółką celową) i ze sponsorami.

– Przewidziane w Prawie bankowym informacje o stanie zadłużenia kredytowego spółki celowej w innych bankach i zadłużeniu sponsorów oraz ewentualnie wykonawców.

– Informacje z bazy danych o niesolidnych dłużnikach, np. z Krajowego Rejestru Sądowego lub z internetowych wykazów niesolidnych dłużników.

Read more

Historyczne przemiany pracy

Historycznie ujmując praca była ceniona i szanowana albo pogardzana i niegodna klas wyższych. Pracą fizyczną gardzili Platon (427-347 p.n.e.) i Arystoteles (384- 322 p.n.e.), jakkolwiek sami byli ludźmi czynu i twórczej pracy. Najważniejszym hasłem Arystotelesa było „być czynnym w ogóle” (energia), robić coś, co ma formę działania (praxis), albo wytwarzania (poiesis). Rozróżnianie pomiędzy poiesis

Read more

„Gorąca linia”

Telefoniczna „gorąca linia” stanowi rodzaj stałego wsparcia dla uczestników programu outplacementu i można ją zorganizować wówczas, gdy rzeczywiście potrzebują oni pomocy. Często wystarczy udzielić rozmówcy krótkiej informacji, czasem chciałby się on tylko upewnić co do słuszności zaplanowanych działań. A czasami niezbędna jest krótka rozmowa, by pomóc mu przezwyciężyć trudne chwile.

Read more