Procedura negocjacyjna

Procedura ta z uwzględnieniem proponowanych zmian składałaby się z następujących elementów:

– zamawiający publikuje ogłoszenie zapraszające zainteresowane podmioty do uczestnictwa, w ogłoszeniu tym zamawiający przedstawia cele, jakie chce osiągnąć poprzez udzielenie zamówienia oraz kryteria kwalifikacji oferentów i kryteria wyboru oferty, które nie mogą być zmienione w dalszych etapach postępowania

– w ogłoszeniu zamawiający publikuje również informację, czy oferenci obok wymaganych dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu kwalifikacji muszą przedstawić „wstępną ofertę”, czyli własną koncepcję w odpowiedzi na ogłoszone przez zamawiającego zapotrzebowanie i cele jakie zamierza osiągnąć w drodze udzielenia zamówienia, kandydaci mogą również przedstawić wstępne przewidywane koszty realizacji zamówienia

– po otrzymaniu stosownych dokumentów zamawiający wybiera uczestników negocjacji na podstawie uprzednio podanych kryteriów

– negocjacje, w trakcie których zamawiający jest zobowiązany do nieujawniania żadnych informacji dotyczących oferty i rozwiązań przedstawionych przez innych kandydatów

– zamawiający sporządza szczegółową specyfikację techniczną

– oferenci przedkładają oferty

– wybór oferty i zawarcie umowy.

Jak z powyższego wynika zamawiający będzie miał możliwość w ramach procedury negocjacyjnej sporządzenia specyfikacji technicznej po uprzednim „dialogu technicznym” z uczestnikami postępowania, którzy następnie będą uczestniczyli w całym postępowaniu. Zasada równości nie ulegnie naruszeniu, skoro w rozmowach będą brali udział wszyscy wybrani uczestnicy na tych samych zasadach.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zmiana dyrektyw sektora klasycznego

Wskazywałoby to na to, iż Trybunał zasadniczo nie orzeka o zakazie rozmów po chwili złożenia ofert. Natomiast w sprawie Adia Interim Trybunał orzekł, iż oferent...

Zamknij