Przedsięwzięcie w obszarze nieruchomości

Przedsięwzięcie w obszarze nieruchomości może być realizowane z wykorzystaniem zarówno nieruchomości stanowiących własność danej firmy, jak i gruntu lub budynków specjalnie wyszukanych na potrzeby danego przedsięwzięcia.

Zadaniem dewelopera w projektach inwestycyjnych jest koordynacja poszczególnych faz projektu inwestycyjnego i doprowadzenie projektu do końca. Deweloper może za prowizję realizować projekt na czyjeś konkretne zamówienie, nie będąc właścicielem ziemi i wybudowanego obiektu. Deweloperowi może zostać też powierzony zarząd nad nieruchomością po ukończeniu projektu. Innym typem dewelopera są deweloperzy pozostający właścicielami gruntu i wzniesionego obiektu. Deweloper może później, podobnie jak w poprzednim wariancie, zarządzać wybudowanym obiektem lub też po zakończeniu projektu dokonać sprzedaży wybudowanego obiektu. Realizując swoją rolę koordynatora, deweloper wypracowuje harmonogram realizacji projektu, ustala podział projektu na etapy i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów. Deweloper ustala także budżet projektu. Deweloper jest odpowiedzialny również za dobór konsultantów z zakresu prawa budowlanego, innych kwestii inżynieryjnych, geologicznych, jak również ekspertów odpowiedzialnych za najem wybudowanej powierzchni oraz ekspertów od promocji i reklamy. Niektóre ze wskazanych funkcji mogą też realizować etatowi pracownicy spółki deweloperskiej – na przykład pozyskiwanie najemców powierzchni. W takiej sytuacji niezbędni są pracow’nicy znający lokalny rynek nieruchomości i lokalne stosunki gospodarcze. Dewelopperze swej strony powinien zapewnić odpowiednią i terminową wymianę informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym pomiędzy zewnętrznymi ekspertami. Deweloper powinien też wypracować koncepcję zarządzania projektem deweloperskim po jego oddaniu do użytku. Deweloper może albo zarządzać eksploatacją danego obiektu, albo też przygotowywać się do zbycia wybudowanego i przekazanego do użytku obiektu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

Równe traktowanie sprzyja konkurencji, ale i umożliwia prawidłowe dysponowanie środkami publicznymi. Dlatego też - niezależnie od zakresu tej zasady - jest ona podstawą zarówno ponadnarodowych...

Zamknij