Struktura kosztów budowy inwestycji

Na etapie tworzenia studiów wykonalności projektu inwestycyjnego najbardziej przydatne są kosztorysy ofertowe i zamienne.

Struktura kosztów budowy większości inwestycji kształtuje się w sposób podany niżej, jednak w przypadku obiektów bardziej kapitałochłonnych, np. biurowców, większą wartość będzie wykazywać pozycja dotycząca instalacji wewnętrznych:

– stan zerowy – 15% kosztów całkowitych

– stan surowy zamknięty – 35% kosztów całkowitych

– roboty wykończeniowe – 34% kosztów całkowitych

– instalacje wewnętrzne – 16% kosztów całkowitych.

– robocizna – 13% kosztów całkowitych

– materiały – 53% kosztów całkowitych

– koszty zakupu (transport- – 11% kosztów całkowitych

– sprzęt – 3% kosztów całkowitych

– koszty pośrednie – 13% kosztów całkowitych

– zysk wykonawcy – 7% kosztów całkowitych.

– dokumentacji budowy (księga obmiaru i dokumentacji budowy),

– kosztorysu ofertowego.

– dokumentacji budowy (dokumentacja projektowa, dziennik budowy, księga ob-miarów, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne)

– protokołów danych wyjściowych do kosztorysowania (ceny nakładów jed-nostkowych, narzutu zysku)

– podatku VAT.

Prognoza kosztów finansowych

– odsetki od zaciągniętego kredytu,

– koszty prowizji,

– ujemne różnice kursowe od kredytów.

Odsetki od zaciągniętego kredytu naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu. Oprocentowanie składa się ze stawki referencyjnej i marży. Marża jest pochodną oceny przez bank ryzyka projektu, dla kredytów o zmiennej stopie procentowej. Stawkami referencyjnymi są Euribor (dla euro), Libor dla dolarów i Wibor dla złotówek.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kosztorys

Jak wskazano wcześniej koszty budowy wynikają ze sporządzonych kosztorysów. W praktyce mamy do czynienia z czterema rodzajami kosztorysów. Należą do nich:- kosztorys ofertowy - stanowiący...

Zamknij