Większość podmiotów

Większość podmiotów (ponad 56%) określiła płace jako wyższe od tych, które oferują przedsiębiorstwa konkurencyjne na lokalnym rynku pracy. Pozostałe uznały, iż ich średni poziom wynagrodzeń jest zbliżony do płac w firmach konkurencyjnych.

Najważniejszymi czynnikami kształtowania wynagrodzeń w badanych firmach okazały się kompetencje oraz efekty pracy. We wszystkich przedsiębiorstwach czynniki te wpływają na wynagrodzenia. Podstawowym czynnikiem kształtowania płac w 75% badanych organizacji są kompetencje, natomiast w ponad 68% firm – efekt pracy. Jak widać, dla większości badanych podmiotów (93,75%) nie jest w tej sferze obojętna sytuacja finansowa firmy (w 37,5% czynnik podstawowy). Znaczenie danej grapy pracowników dla kreowania sukcesu firmy jest uwzględniane przy kształtowaniu wynagrodzeń łącznie w 87,5% firm, natomiast sytuacja na rynku pracy – w 62,5%.

Natomiast aż 50% respondentów nie bierze pod uwagę przy kształtowaniu płac takich elementów, jak: system wartości i oczekiwań pracowników oraz ich koszty utrzymania. Poziom wynagrodzeń w firmach konkurencyjnych nie odgrywa roli dla ponad 43% ankietowanych. Z badań jasno wynika, że staż pracy zdecydowanie traci na znaczeniu jako czynnik wpływający na wynagrodzenia pracowników (ponad 56% badanych przedsiębiorstw w ogóle nie wskazuje na wpływ stażu na płace).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Jak korzystnie zawrzeć umowę?

Nakłada ona na strony obowiązek podjęcia renegocjacji zmierzających do dostosowaniu danej umowy do zmiennych okoliczności.Klauzula rebus sic stantibus ma swój odpowiednik w artykule 357 k.c....

Zamknij