Projekty inwestycyjne – podstawowe pojęcia

Zacznijmy od podania definicji podstawowych pojęć. Tymi użytecznymi definicjami są inwestycja, projekt inwestycyjny, projekt deweloperski.

Na początek pojęcie inwestycji. Najbardziej klasyczną definicję inwestycji podaje J.Hirschleifer: „Inwestycja jest w istocie bieżącym wyrzeczeniem się przyszłych korzyści. Ale teraźniejszość jest względnie dobrze znana, natomiast przyszłość jest tajemnicą. Przeto inwestycja to wyrzeczenie się pewnego dla niepewnych korzyści”.

W.Flak definiuje z kolei inwestycję jako wyrzeczenie bieżących korzyści – zrezygnowanie z „pewnego”, dla osiągnięcia przyszłych niepewnych zdarzeń i pożytków. Celem każdego procesu inwestycyjnego jest pomnażanie kapitału. P.Kawa i S.Wydymus akcentują ponadto fakt, że uzyskanie przyszłych korzyści następuje ze znacznym opóźnieniem w stosunku do momentu ponoszenia nakładów. Zazwyczaj bowiem, choć nie jest to regułą, projekt inwestycyjny generuje dochody dopiero po pewnym czasie. Owo opóźnienie w oczekiwaniu na efekty trzeba brać pod uwagę przy ocenie inwestycji. Kilka stwierdzeń oczywistych. 10 lat takiego oczekiwania na efekty inwestycji to bardzo długi okres, w którym mogą zajść niewyobrażalne zmiany. Żeby nie być gołosłownym, jeszcze 10 lat temu dobrze zaopatrzony w Polsce supermarket był wydarzeniem. Świeża była jeszcze pamięć o kartkach żywnościowych, a 15 lat temu szczytem elegancji było robienie zakupów w sklepach „Pewex” lub sklepach „Baltony”.

Podziału inwestycji można również dokonać według wielu innych różnorodnych kryteriów. Dyskusję na temat sposobów klasyfikacji inwestycji zawiera praca M.Bryxa. M.Bryx przedstawia inwestycje w sposób zbliżony do J.Hirschleifera, jako zaangażowanie zakumulowanych środków inwestora w przedsięwzięcie mające na celu zaspokojenie jego potrzeb, przede wszystkim poprzez wzrost wartości majątku. Inwestycja to zarazem wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji dla przyszłych korzyści.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Umowy pośrednictwa

W finansowaniu projektów deweloperskich na zasadach „project finance” typowe umowy pośrednictwa obejmują w szczególności poszukiwanie najemców przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną oraz poszukiwanie źródeł finansowania.Dzięki takim...

Zamknij