Rodzaje kosztów w prognozach finansowych

Często przyjmowane są relacje ryczałtowe. Przykładowo, według danych z przełomu 2000/2001 r. w warszawskich biurowcach klasy „A” i „B” opłata eksploatacyjna pobierana z 1 m- i wynosiła od 5,5 do 7 USD za metr kwadratowy miesięcznie. Przy wynajmie powierzchni magazynowej w okolicach Warszawy, opłata eksploatacyjna wynosi od 1,2 do 2,3 USD/lm121’ Opłata eksploatacyjna za wynajęcie powierzchni handlowej wynosi 16 USD za lm Według analiz znanej firmy Healey&Baker najwyższy udział w strukturze kosztów eksploatacyjnych mają opłaty za gorącą i zimną wodę (22,4%) oraz wynagrodzenie firmy konserwującej urządzenia i instalacje (20,7%).

Znaczny udział mają też koszty energii (15,5%) oraz recepcji i ochrony budynku (16,6%). Udział kosztów zarządzania nieruchomością ocenia się na 10% kosztów eksploatacyjnych.

Oprócz kosztów eksploatacyjnych w prognozach finansowych należy uwzględnić także i inne pozycje kosztów. Takimi pozycjami są straty z tytułu pustostanów i zaległości czynszowych, prowizje agencji zajmujących się wynajmem powierzchni oraz koszty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości. Źródłem danych do oszacowania tych pozycji kosztów są: przeprowadzone rozpoznanie ofertowe wśród kontrahentów i obserwacja porównywalnych obiektów oraz już zawarte umowy.

Prowizja agencji zajmującej się wynajmem powierzchni zazwyczaj pobierana jest na podstawie rocznego czynszu (10-12%). Ta pozycja powinna być uwzględniona w prognozie kosztów podobnie jak koszty funkcjonowania spółki celowej w okresie budowy, koszty kampanii marketingowej promującej projekt oraz koszty usług innych konsultantów, np. doradców prawnych lub konsultantów pracujących nad studium wykonalności i pośredników poszukujących źródeł finansowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>