Źródła danych do prognozy sprzedaży

W prognozach sprzedaży powierzchni biurowej, handlowej i magazynowej, istotne znaczenie ma rozróżnienie pomiędzy czynszem wynikającym z umów a czynszem rynkowym. Wszystko zależy od umów najmu i ich długoterminowego charakteru. Jeżeli umowy najmu mają długoterminowy charakter i utrudnione okoliczności zerwania takiej umowy, wtedy prognoza przychodóów będzie oparta na tych umowach. Jeżeli z kolei umowy te wygasają przed końcem okresu prognozy, wtedy należy dokonać prognozy stawek rynkowych w okresach przyszłych. Cennym źródłem danych są tu wspomniane analizy rynkowe, zawarte w studium wykonalności projektu inwestycyjnego.

W prognozach sprzedaży należy uwzględnić inne niż najem przychody z danej nieruchomości. Obejmuje to m.in. przychody z usług centrali telefonicznych, podłączeń antenowych, opłaty za miejsca parkingowe i w garażu, przychody z tytułu udostępniania powierzchni w budynku na reklamy. Szacunek tych przychodów można oprzeć na umowach lub na porównaniach z innymi nieruchomościami

Projekty deweloperskie związane z biurami, powierzchniami handlowymi

1 magazynowymi nie są jedynymi projektami, gdzie można oszacować przychody na podstawie zawartych umów. Innym typem takich projektów są projekty deweloperskie w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W takich przypadkach prognozowanie odbywa się na podstawie umów o sprzedaż mieszkań i miejsc garażowych. Przy prognozowaniu sprzedaży należy brać tutaj pod uwagę:

– osiągnięty już poziom przedsprzedaży, co jest swoistym testem projektu na rynku

– dotychczasowy rytm sprzedaży i wahania związane z cyklem budowy i czynnikami zewnętrznymi (w zależności od etapu zaawansowania budowy, zmian ulg podatkowych, poiy roku itp.)

– charakterystykę jednostek mieszkalnych pozostałych do sprzedaży

– wpływ inwestycji konkurencyjnych

– ryzyko wycofania się niektórych klientów (z powodu przeliczenia się dewelopera z kosztami lub z wielkością nakładów, lub przedłużających się terminów realizacji przedsięwzięcia)

– możliwość zwiększenia ceny lub konieczność jej obniżenia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Źródła wewnętrzne i zewnętrzne

W prognozie przychodów należy uwzględnić zróżnicowanie stawek czynszu zależnie od kondygnacji i usytuowania w budynku. W sporządzaniu prognozy sprzedaży należy oprócz stawek czynszu w kolejnych...

Zamknij