Rola konsultantów ds. outplacementu

Podział zadań między dział personalny a konsultantów. Dział personalny musi ustalić, czy jest w stanie samodzielnie zorganizować i prowadzić ośrodek outplacementu, czy też powinien nawiązać współpracę z zewnętrznymi doradcami lub powierzyć im wykonanie tego zadania. To z jednej strony kwestia posiadania odpowiednich specjalistów, z drugiej zaś odpowiednich umiejętności. Dział personalny nie zawsze dysponuje (przynajmniej w pierwszym okresie realizacji projektu outplace- mentu) fachowcami w tej dziedzinie i dlatego warto pewne zadania powierzyć zewnętrznym doradcom. Zwłaszcza w fazie opracowywania koncepcji i planowania działalności ośrodka warto skorzystać z pomocy konsultantów, którzy mają doświadczenie w tym zakresie. Niektóre zadania mogą zaś z powodzeniem wykonywać pracownicy przedsiębiorstwa po odbyciu krótkiego szkolenia.

Opierając się na własnym doświadczeniu, uważam, że w ramach programu outplacementu porad klientom powinni udzielać eksperci zewnętrzni, których nie wiążą z nimi żadne relacje służbowe, nie są ich podwładnymi bądź zwierzchnikami, nie pracują z nimi na co dzień i gwarantują, że żadne informacje z ośrodka outplacementu nie dojdą do przedsiębiorstwa. Jeżeli wyjaśni się pracownikom i kierownictwu firmy, że dział personalny powierza te zadania zewnętrznym konsultantom w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia efektywności działań ośrodka, nie uznają tego posunięcia za dowód małych kompetencji pracowników ds. personalnych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Krótkie warsztaty

Omawia się podczas nich proces realizacji zaleceń otrzymanych podczas szkolenia, analizuje pojawiające się problemy, dopasowuje dokumenty aplikacyjne do konkretnych wymogów, ćwiczy rozmowy kwalifikacyjne, koryguje wytyczone...

Zamknij