Rola konsultantów ds. outplacementu

Podział zadań między dział personalny a konsultantów. Dział personalny musi ustalić, czy jest w stanie samodzielnie zorganizować i prowadzić ośrodek outplacementu, czy też powinien nawiązać współpracę z zewnętrznymi doradcami lub powierzyć im wykonanie tego zadania. To z jednej strony kwestia posiadania odpowiednich specjalistów, z drugiej zaś odpowiednich umiejętności. Dział personalny nie zawsze dysponuje (przynajmniej w pierwszym okresie realizacji projektu outplace- mentu) fachowcami w tej dziedzinie i dlatego warto pewne zadania powierzyć zewnętrznym doradcom. Zwłaszcza w fazie opracowywania koncepcji i planowania działalności ośrodka warto skorzystać z pomocy konsultantów, którzy mają doświadczenie w tym zakresie. Niektóre zadania mogą zaś z powodzeniem wykonywać pracownicy przedsiębiorstwa po odbyciu krótkiego szkolenia.

Opierając się na własnym doświadczeniu, uważam, że w ramach programu outplacementu porad klientom powinni udzielać eksperci zewnętrzni, których nie wiążą z nimi żadne relacje służbowe, nie są ich podwładnymi bądź zwierzchnikami, nie pracują z nimi na co dzień i gwarantują, że żadne informacje z ośrodka outplacementu nie dojdą do przedsiębiorstwa. Jeżeli wyjaśni się pracownikom i kierownictwu firmy, że dział personalny powierza te zadania zewnętrznym konsultantom w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia efektywności działań ośrodka, nie uznają tego posunięcia za dowód małych kompetencji pracowników ds. personalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>