Cel i metodyka badań

Celem badań prezentowanych w niniejszej pracy było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: jakie są główne cele polityki wynagrodzeń w dużych przedsię-biorstwach przemysłowych jakie czynniki wpływają na kształtowanie w nich wy-nagrodzeń w oparciu o jakie kryteriów dokonywana jest ocena efektów pracy i jakie są jej rezultaty czy i na ile wynagrodzenia są powiązane z miernikami efektów działalności jakie są stosowane instrumenty płacowe służące realizacji celów dłu-gookresowych?

Zbiorowość, którą poddano badaniu stanowiły duże (zatrudniające powyżej 500 pracowników) przedsiębiorstwa przemysłowe zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ankietę skierowano do 16 przedsiębiorstw, ze wskazaniem na kierownictwo komórek personalnych bądź na kadrę menedżerską odpowiedzialną za podejmowanie decyzji w dziedzinie wynagrodzeń.

Dziewięć badanych przedsiębiorstw zatrudniało od 500 do 1000 pracowników, pozostałe 7 – powyżej 1000 osób. Badane firmy to w większości prywatne spółki prawa handlowego (87,5%), z czego 71,4% – z udziałem kapitału zagranicznego. W próbie znalazło się również jedno przedsiębiorstwo państwowe i jedna spółka skarbu państwa (bez udziału zagranicznego).

W odpowiedzi uzyskano 16 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy badawczych, m.in. takich znanych firm, jak: Alstom Power Sp. z o.o., Mazurskie Meble International Sp. z o.o., Elbrewery Company Ltd. Sp. z o.o., Iławskie Zakłady Drobiarskie Ekodrob S.A., Indykpol S.A., Stomil – Olsztyn S.A., Philips Lighting-Fa- rel Mazury Sp. z o.o., Morliny S.A., Zakłady Przemysłu Odzieżowego Warmia, Mebelplast S.A., Zakłady Mięsne Mazury S.A. w Ełku. Cztery z badanych firm to spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Cechami charakterystycznymi „project finance” są:

- przepływy gotówki,- ryzyko i jego podział (alokacj- pomiędzy stronami projektu,- zewnętrzne źródła finansowania,- zapisy w dokumentacji projektu na wypadek jego niepowodzenia,- kwestie raportowania o...

Zamknij